Mayland Real Estate wybiera Infor FMS SunSystems

    Hogart podpisał kontrakt na dostawę i wdrożenie oprogramowania Infor FMS SunSystems i HRB dla firmy Mayland Real Estate sp. z o.o.

    Mayland Real Estate została powołana przez Grupę Casino – jedną z największych firm handlu detalicznego na świecie – do prowadzenia nowych projektów deweloperskich w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo- Wschodniej. Jest nowym podmiotem działającym na rynku nieruchomości, bazuje jednak na stuletniej tradycji Grupy Casino oraz na 15-letniej historii działalności w Polsce, gdzie grupa zbudowała 13 centrów handlowych. Do końca 2012 r. Mayland planuje realizację 15 obiektów handlowych i wielofunkcyjnych, którymi po oddaniu będzie również zarządzała. Działalność firmy nie ogranicza się do Polski. Ekspansję na inne rynki Europy Środkowej i Wschodniej zapoczątkowało otwarcie oddziałów w Rumunii i Bułgarii.

    Biorąc pod uwagę tak intensywne plany rozwoju, zarząd Mayland podjął decyzję o zakupie zintegrowanego systemu informatycznego, który będzie skutecznie wspierał zarządzanie finansami, sprzedażą oraz zakupami firmy. Wybrano Infor FMS SunSystems przede wszystkim ze względu na jego funkcjonalność – rozbudowaną analitykę oraz zintegrowane narzędzia raportowo- analityczne. Projekt wdrożeniowy dla firmy Mayland obejmuje zakresem dostawę i wdrożenie oprogramowania Infor FMS SunSystems w wersji eXFM, w skład której wchodzą moduły finansowo-księgowe (Księga Główna, Środki Trwałe, Rozksięgowanie Kosztów, Zarządzanie Budżetem) oraz moduły transakcyjne (Moduł Sprzedaży dedykowany do obsługi rozliczeń z najemcami oraz Moduł Zakupy – do obsługi zakupów inwestycyjnych).