Rozwiązania Web 2.0

Zapaleni użytkownicy chętniej wdrażają serwisy Web 2.0 w swoich firmach – to wniosek z zaprezentowanego przez firmę Cisco badania dotyczącego popularności technologii Web 2.0 w Polsce. Badanie przeprowadzono na grupie 900 decydentów IT w największych polskich przedsiębiorstwach.

Wyniki badania pokazały, że 75% respondentów zna technologię Web 2.0. 70% z nich Web 2.0 kojarzy przede wszystkim z serwisami społecznościowymi, natomiast dla 28% to forma handlu elektronicznego. Z serwisów Web 2.0 korzystało ponad 66% badanych, natomiast nieco ponad 1/3 użytkowników serwisów Web 2.0 czynnie angażuje się w kreację contentu.

Plany komercyjnego wdrożenia serwisów Web 2.0 deklaruje co siódmy respondent. O wiele bardziej zainteresowani są aktywni uczestnicy serwisów Web 2.0 – w ich przypadku plany wdrożenia deklarował co czwarty ankietowany (24%). Wśród respondentów deklarujących zamiar wdrożenia serwisów Web 2.0 niemal 2/3 (63%) ma na myśli serwisy o charakterze społecznościowym, a nieco ponad 1/3 (36%) usługę o charakterze e-biznesowym.

Decydenci w firmach najczęściej korzystają z Internetu do 6 godzin dziennie (61%), natomiast pozostali (39 %) – do 12 godzin dziennie. Wszyscy respondenci używają Internetu zarówno w pracy, jak i w domu. Na potrzeby prywatne Internet jest używany jako źródło informacji (28%), możliwość komunikacji (14%). Jedynie 8% respondentów używa Internetu do zakupów online. Zaledwie 14% osób, które wzięły udział w badaniu, używa technologii mobilnych, aby połączyć się z siecią.