Rozszerzenie oferty Autodesk o technologię iLogic

19 grudnia 2008 r. Autodesk, Inc. podpisał ostateczną umowę kupna od kanadyjskiej firmy Logimetrix oprogramowania i technologii iLogic, zapewniającej automatyzację projektowania komputerowego.

Wzbogacenie oferty o technologię iLogic wzmocni rozwiązania do cyfrowego prototypowania firmy Autodesk przez dostarczenie przedsiębiorstwom z sektora przemysłowego narzędzi do projektowania, wizualizacji i symulacji projektów we wczesnym stadium procesu.

Technologia iLogic ułatwia projektantom i inżynierom zautomatyzowanie ogólnych czynności projektowych poprzez tworzenie „inteligentnych części” (smart parts), które mogą wprowadzić wyższy poziom analizy projektu bezpośrednio do cyfrowego prototypu stworzonego w Autodesk Inventor, bez znajomości programowania.

– Zakup technologii iLogic rozszerzy możliwości projektowania opartego na regułach i automatyzacji – powiedział Robert „Buzz” Kross, wiceprezes Działu Rozwiązań Przemysłowych w firmie Autodesk. – Udostępni użytkownikom bezkonkurencyjne w branży przemysłowej nowe, rozszerzone formy pracy. Inżynierowie będą mieli możliwość łatwiejszego uchwycenia celu projektu w cyfrowych prototypach poprzez automatyzację niewymagającą programowania.