RFID w rosyjskim Avtogaz (GAZ)

Przedsiębiorstwo Avtogaz (GAZ), należący do holdingu RusPromAuto jeden z największych producentów w branży motoryzacyjnej w Rosji, zakończyło pierwsze wdrożenie rozwiązania RFID firm Symbol Technologies i IBM. Planowana jest dalsza rozbudowa systemu RFID w sieci fabryk i montowni pojazdów.

Technologie RFID oraz Wi-Fi umożliwiają firmie GAZ lepszą koordynację i przyspieszenie procesu produkcji oraz podniesienie jakości wyrobów. Dzięki inwestycji w rozwiązania RFID można było zrezygnować ze żmudnego, ręcznego wprowadzania danych na różnych odcinkach linii montażowej, co wpłynęło na zautomatyzowanie procesów montażu pojazdów i gospodarki magazynowej.

– We współczesnej branży motoryzacyjnej korzystanie z najnowocześniejszych technologii jest czynnikiem decydującym o sukcesie i konkurencyjności – powiedziała Helena Smirnowa, dyrektor działu informatycznego spółki GAZ. – Technologia RFID umożliwia firmie GAZ sprawne rozwiązywanie problemów na hali produkcyjnej.