Rezygnacja Carly Fioriny

Robert P.Wyman dyrektor generalny  i finansowy Hewlett-Packard

Carleton S. Fiorina zrezygnowała 9 lutego 2005 r. ze stanowiska prezesa i dyrektora generalnego firmy Hewlett-Packard ze skutkiem natychmiastowym. Robert P. Wayman, dotychczasowy dyrektor finansowy HP, został mianowany p.o. dyrektora generalnego i członkiem Rady Nadzorczej. Patricia C. Dunn, członek Rady Nadzorczej HP od 1998 r., została wybrana prezesem.

– Carly Fiorina przyszła do HP, by odnowić firmę i nadać jej nowy impet. Miała strategiczną wizję i zrealizowała plan, który pozwolił HP współzawodniczyć i wygrywać – powiedziała Dunn w imieniu Rady Nadzorczej.

Robert P. Wayman, pracujący w HP już od 36 lat, w przejściowym okresie będzie nadal pełnił funkcję dyrektora finansowego, odpowiedzialnego za finanse firmy i działalność wielu jednostek organizacyjnych, w tym działów kontroli, finansowego, podatków, prawnego i nieruchomości. Firma nie spodziewa się dalszych zmian strukturalnych ani zmian w ścisłym kierownictwie.

http://www.hp.com.pl