Przyjazne rozwiązanie Emerson Network Power

    Firma Emerson Network Power opracowała system magazynowania energii elektrycznej w postaci prądu stałego, oparty na mechanizmie koła zamachowego (Flywheel DC Energy Storage System) pod nazwą Liebert FS. Nowe rozwiązanie spełnia wymogi magazynowania energii oraz zapewnia ciągłość dostaw energii w razie awarii (zasilanie bezprzerwowe). Liebert FS nie wymaga długich okresów doładowywania systemu gromadzenia energii, koniecznych w przypadku akumulatorów.Liebert FS może oddać moc 120 kW w czasie 20 s (lub mniej mocy w czasie odpowiednio dłuższym). Stanowi alternatywę dla stosowania baterii w systemach zasilania, ma bowiem szeroki temperaturowy zakres pracy (od –20º do +50º) i wysoką żywotność. Może łączyć urządzenia w pracy równoległej w celu wydłużenia czasu lub zwiększenia dostarczanej mocy, a także pracować w połączeniu z zasilaczami UPS lub być wykorzystany jako źródło napięcia DC.

    www.eu.emersonnetworkpower.com