Polska wersja rodziny Autodesk Inventor 2010 dla przemysłu

Jest już dostępna polska wersja najnowszej rodziny oprogramowania Autodesk Inventor 2010, która oferuje nowe możliwości użytkowe i zwiększoną produktywność w zakresie projektowania trójwymiarowego i symulacji produktów, tworzenia części z tworzyw sztucznych oraz wymiany danych.

Jako podstawa cyfrowego prototypowania, oprogramowanie Autodesk Inventor pomaga wytworzyć precyzyjny model 3D, który pozwala sprawdzić kształt, dopasowanie i funkcję projektowanego produktu jeszcze przed jego wyprodukowaniem. Rodzina produktów Autodesk Inventor 2010 oferuje nowy poziom użyteczności i funkcjonalności w zakresie tworzenia dokumentacji produktowej 2D, projektowania produktowego 3D, rozszerzonych możliwości symulacyjnych, silnego skoncentrowania się na projektowaniu części z tworzyw sztucznych oraz nowych funkcji zarządzania i wymiany danych.

Nowe funkcje rodziny produktów Autodesk Inventor 2010 obejmują:

• Projektowanie i wytwarzanie części z tworzyw sztucznych: Linia produktów Autodesk Inventor ułatwia projektowanie wysokiej jakości modeli części z tworzyw sztucznych, oferując zautomatyzowane funkcje projektowania form wtryskowych.  Oferując technologię Autodesk Moldflow, Inventor pozwala użytkownikom projektować skomplikowane części z tworzyw sztucznych oraz szybko tworzyć i oceniać  projekty form, co pomaga zredukować liczbę błędów oraz zwiększyć jakość form. Efektem są produkty lepszej jakości i krótszy czas wprowadzenia ich na rynek.

• Możliwość symulowania pracy produktu: Linia produktów Autodesk Inventor 2010 oferuje lepszą symulację ruchu oraz statyczną i modalną analizę wytrzymałościową dla części i zespołów.

• Produktywność projektowania: Kontynuując drogę ku większej użyteczności

i produktywności, Inventor oferuje nowy interfejs użytkownika, który łączy intuicyjne środowisko projektowania 3D do tworzenia części i zespołów z narzędziami, pozwalając inżynierom skoncentrować się na funkcji projektu, której efektem będzie automatyczne wytworzenie inteligentnych komponentów, takich jak części z tworzyw sztucznych, ramy stalowe czy maszyny.

Ponadto, oprogramowanie Autodesk Inventor 2010 rozszerza mechanizm wymiany danych architektonicznych, konstrukcyjnych i inżynieryjnych, który umożliwia producentom z branży budowlanej udostępnianie danych 3D w formacie łatwym do wykorzystania w aplikacjach dedykowanych modelowaniu informacji o budynku .Dodatkowo, nowe narzędzia Shrinkwrap, zawarte w programie Inventor, kontrolują stopień szczegółowości publikowanych danych oraz chronią własność intelektualną firmy poprzez usuwanie z modelu 3D niepotrzebnych detali. Oprogramowanie Inventor 2010 rozszerza swój imponujący zbiór translatorów innych aplikacji CAD o obsługę odczytu i zapisu plików w formacie JT oraz pakietów CATIA V5 R6-R18.

Najnowsza rodzina rozwiązań Autodesk Inventor 2010 w wersji polskiej dostępna jest u Autoryzowanych Sprzedawców Autodesk (www.autodesk.pl/partnerzy). W wersji polskiej dostępne są: AutoCAD Mechanical, AutoCAD Inventor Suite, AutoCAD Inventor Routed Systems, AutoCAD Inventor Simulation Suite, AutoCAD Inventor Professional, Autodesk Vault Manufacturing.

www.autodesk.pl