HP XML Accelerator

Nowe rozwiązanie HP XML Accelerator zapewnia znakomitą jakość usług i niższe koszty transakcji, co przekłada się na maksymalne korzyści biznesowe.

HP przedstawił pierwsze tego typu, oparte na serwerach rozwiązanie, opracowane z myślą o znacznym skróceniu czasu realizacji transakcji biznesowych w technologii SAP NetWeaver Process Integration (SAP NetWeaver PI).

Dzięki przyspieszeniu procesu odwzorowywania komunikatów XML o wielkościach z zakresu 7–15 MB nowe rozwiązanie HP XML Accelerator może stać się kluczowym elementem decydującym o powodzeniu działalności sprzedawców detalicznych, producentów i innych przedsiębiorstw realizujących dużą ilość transakcji. Dla takich firm tempo przetwarzania transakcji biznesowych jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wydajność łańcucha dostaw i zadowolenie klientów.

Nowe rozwiązanie HP Extensible Markup Language (XML) Accelerator przeznaczone do stosowania w środowisku SAP NetWeaver PI, jedyny na rynku oparty na serwerach akcelerator XML, pozwala osiągnąć wyższą wydajność procesów biznesowych. Jest to możliwe dzięki znacznemu przyspieszeniu wykonywania programów odwzorowujących w środowisku SAP NetWeaver PI, co zmniejsza opóźnienia i przyspiesza osiąganie korzyści biznesowych.

Przykładowo rozwiązanie HP XML Accelerator w dużych firmach transportowych nie dopuszcza do spowalniania pracy taśm transportujących, gdyż zapewnia szybkość gromadzenia danych adekwatną do tempa innych procesów. Rozwiązanie to może też przyspieszyć proces aktywowania nowych klientów firm telekomunikacyjnych. Udoskonalenia przedstawione w obu powyższych przykładach są możliwe dzięki szybszemu przetwarzaniu transakcji XML powiązanych z procesami biznesowymi.

Produkt HP pozwala obniżać koszty związane z rozwiązaniami technicznymi w najrozmaitszych zastosowaniach, od centrów przetwarzania danych po łańcuchy dostaw. Zapewnia on nawet 700% poprawę wyników w zakresie długości czasu oczekiwania, czyli czasu koniecznego do przetworzenia jednego komunikatu XML. Umożliwia też nawet 400% wzrost przepustowości, czyli liczby przetworzonych komunikatów.

Wyższa i przewidywalna wydajność pozwala klientom sprawniej obsługiwać wiele dużych komunikatów. Dzięki temu można szybko wdrażać nowe korzystne projekty oparte na rozwiązaniach SAP, co przyczynia się do poprawy efektywności działania przedsiębiorstw.

Na przykład firmy z branży spożywczej mogą wdrożyć nowe rozwiązania, takie jak inteligentne automaty sprzedające z obsługą internetową i jednocześnie obniżyć koszty utrzymania takich automatów, czyli koszty paliwa, napraw, gospodarowania zapasami i transportu. Z kolei przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą obsługiwać rosnący ruch XML generowany przez inteligentne liczniki, co pozwala poprawić efektywność i poziom usług dzięki odczytom wykonywanym kilka razy dziennie, a nie raz w miesiącu.

– Klientom korzystającym z rozwiązań SAP, którzy wprowadzają nowe procesy biznesowe lub aplikacje, zależy na szybkim wdrożeniu produktu SAP NetWeaver PI — powiedział Ralf Lindenlaub, dyrektor działu usług do platformy SAP NetWeaver w centrum doskonałości firmy SAP AG. – Ścisła współpraca z HP wykazała, że zastosowanie rozwiązania HP XML Accelerator wraz z platformą SAP NetWeaver PI pozwala usprawnić komunikację na poziomie procesów biznesowych.

Rozwiązanie HP XML Accelerator obejmuje serwer HP ProLiant DL580 z systemem SuSE Linux zintegrowany z urządzeniem LSI Networking Tarari Content Processor wykonanym w specjalistycznej technologii przyspieszania ruchu XML. Zostały do niego dołączone oprogramowanie do zarządzania i narzędzia służące do konfiguracji systemów XML. Pozwala to przyspieszyć przesyłanie informacji między aplikacją SAP i innymi aplikacjami. Wbudowane do rozwiązania HP moduły do odwzorowywania środowiska uruchomieniowego i konwerter XML automatyzują procesy komunikacyjne XML.

 Nasi klienci korzystający z produktów SAP potrzebują elastycznej i wydajnej infrastruktury komunikacyjnej, która nadąża za tempem rozwoju firmy — powiedział Jim Jackson, wiceprezes ds. marketingu w dziale Business Critical Systems HP. – W środowisku, w którym jedna sekunda może decydować o sytuacji firmy, rozwiązanie HP XML Accelerator stosowane razem z platformą SAP NetWeaver PI usprawnia przesyłanie komunikatów XML, co pozwala klientom ulepszać procesy biznesowe, a w efekcie również wyniki finansowe.

Rozwiązanie HP XML Accelerator pojawi się w sprzedaży na całym świecie w lipcu. Informacji o cenach udzielają lokalni przedstawiciele HP. 

www.hp.com/go/SAP/xmlaccelerator.