Partnerstwo Bonair i Controlling Systems

    Pod koniec października 2008 r. Bonair i Controlling Systems podpisały umowę partnerską, na mocy której Bonair rozpocznie sprzedaż systemu Eureca firmy Controlling Systems, należącego do grupy rozwiązań wspierających zarządzanie efektywnością firmy (Corporate Performance Management – CPM).

    System Eureca jest przeznaczony do tworzenia i kontrolowania wszystkich istotnych zjawisk w przedsiębiorstwie, np. budżetów kosztów, sprzedaży, produkcji, gospodarki magazynowej oraz prowadzenia wielowymiarowych analiz zarządczych.

    Eureca może pobierać dane źródłowe z dowolnych systemów wspomagających zarządzanie, baz danych czy innych źródeł, np. w postaci aplikacji przeznaczonych do obsługi wybranego segmentu rynku lub obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Współpracuje m.in. z systemami: SAP, Oracle, QAD, Teta, Microsoft, Exact, Epicor, Sage, BPSC, IFS czy Simple.

    – Dynamika sprzedaży systemu Eureca, wzrost liczby partnerów – to naszym zdaniem przejawy coraz powszechniejszego poszukiwania narzędzi, które pozwalają lepiej optymalizować zasoby w firmach – mówi Witold Kiliański, prezes zarządu Controlling Systems sp. z o.o.

    – Współpraca z Controlling Systems ma na celu uzupełnienie naszej oferty w zakresie systemów do budżetowania, gdyż w ostatnim czasie spotykamy się z dużym zainteresowaniem naszych klientów tego typu rozwiązaniami – twierdzi Daniel Olejniczak, członek zarządu, dyrektor sprzedaży Bonair SA.