ECOD w firmie Lotos Paliwa

    Comarch i Lotos Paliwa sp. z o.o. zawarły umowę na wdrożenie i obsługę systemu ECOD Operator oraz ECOD Archiwum. Umowa obejmuje 7 lat – to pierwsza umowa na realizację projektu masowego EDI w branży paliwowej.

    Projekt ECOD dotyczy faktur elektronicznych, które Lotos przesyła do swoich dystrybutorów. Do tej pory zdefiniowano 30 dystrybutorów do podłączenia. Każdy z nich otrzymuje aplikację webową ECOD służącą do bieżącego odbierania faktur elektronicznych oraz ECOD Archiwum do ich archiwizacji. Docelowo wszystkie faktury papierowe mają być zastąpione elektronicznymi.

    Aplikacja, z której korzystają Lotos i dystrybutorzy – ECOD Archiwum – jest modułem platformy ECOD służącym do przechowywania dokumentów w wersji elektronicznej, a także do przeszukiwania, sortowania i grupowania archiwizowanych dokumentów według ustalonych kryteriów. ECOD Archiwum poza e-fakturami może przechowywać dokumenty dowolnego typu wskazane przez klienta (np. zamówienia, awiza wysyłki, potwierdzenia dostawy). W pełni realizuje wymagania prawne zawarte w rozporządzeniu ministra finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania i udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (DzU Nr 133, poz. 1119).