Oracle Utilities Analytics 2.5 dla zakładów energetycznych

Podczas targów DistribuTECH (San Antonio, Teksas, 28 stycznia 2014 r.) firma Oracle poinformowała o wprowadzeniu do sprzedaży rozwiązania Oracle Utilities Analytics 2.5 wyposażonego w rozszerzone, wbudowane fabrycznie konsole, które pomagają zakładom energetycznym szybciej reagować i usprawnić komunikację podczas burz, a także efektywnie zarządzać urządzeniami do obsługi inteligentnych sieci energetycznych.

Rozwiązanie Oracle Utilities Analytics 2.5 oferuje funkcje:

Konsole analityczne do zarządzania ważnymi zdarzeniami, zaprojektowane z myślą o przyspieszeniu reagowania oraz zapewnieniu lepszej komunikacji z klientami podczas silnych burz. Rozwiązanie umożliwia zakładom energetycznym monitorowanie w poszczególnych regionach różnego rodzaju awarii zasilania, takich jak zerwanie ważnych linii energetycznych lub zalanie podziemnych węzłów energetycznych, a także identyfikowanie obszarów, na których znajdują się siedziby najważniejszych klientów, aby lepiej planować działania zespołów reagowania. Zakłady energetyczne mogą także monitorować awarie zasilania na obsługiwanych terenach według statusu ekip serwisowych oraz osiągać wysokie wskaźniki niezawodności IEEE (reagowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego), aby podejmować lepsze decyzje i efektywniej komunikować się z podmiotami zewnętrznymi.

Konsole analityczne do operacyjnego zarządzania urządzeniami, przeznaczone do monitorowania urządzeń do obsługi inteligentnych sieci energetycznych (takich jak inteligentne liczniki i kontrolery przełączników).

Konsole do zarządzania rozliczaniem, kredytami i windykacją należności, które umożliwiają lepsze zarządzanie wyjątkami w rozliczeniach, planami płatności, płatnościami na raty oraz efektywnością szablonów windykacji, aby usprawnić harmonogramy i zwiększyć rzetelność rozliczeń, podwyższyć wskaźniki skuteczności windykacji oraz zmniejszyć ogólną wartość przeterminowanych należności (tzw. złych długów).

W rozwiązaniu Oracle Utilities Analytics 2.5 wprowadzono nową, opartą na branżowych standardach architekturę integracji danych, przeznaczoną do obsługi procesów wyodrębniania, przekształcania i ładowania danych (Extract, Transform, Load ― ETL). Architektura ta ma umożliwić zwiększenie wydajności procesów ETL, ułatwić analizę pochodzenia danych, a także zapewnić większą elastyczność odwzorowywania danych oraz konfigurowania procesów i zarządzania nimi.

– Analiza danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji wymaga nowych narzędzi i procesów, a także zmiany tradycyjnego podejścia zakładów energetycznych do obsługi klienta. Rozwiązanie Oracle Utilities Analytics 2.5 pozwala zakładom energetycznym tworzyć analizy, które zapewniają im natychmiastowy wgląd w ogromne ilości danych uzyskiwanych z inteligentnych liczników oraz z wdrożonych inteligentnych sieci energetycznych. A to z kolei pozwoli im całkowicie zmienić sposób obsługi klienta, teraz i w przyszłości — powiedział Rodger Smith, wiceprezes Oracle i szef działu Oracle Utilities.