Oprogramowanie Oracle Tuxedo 12c

Firma Oracle zaprezentowała platformę Oracle Tuxedo 12c – najnowszą wersję serwera aplikacji przeznaczonego do obsługi tradycyjnych i działających w chmurze aplikacji napisanych w językach C/C++ i COBOL.

Rozwiązanie Oracle Tuxedo 12c zostało zoptymalizowane pod kątem pracy w środowisku Oracle Exalogic Elastic Cloud i ściśle zintegrowane z oprogramowaniem Oracle Fusion Middleware, Oracle Database 11g oraz Oracle Enterprise Manager 12c. Platforma oferuje skalowalność i wydajność klasy mainframe odpowiednią do obsługi aplikacji biznesowych o newralgicznym znaczeniu.

Oprogramowanie Oracle Tuxedo 12c zawiera nową funkcję Oracle Tuxedo Message Queue 12c, która umożliwia zarządzanie transakcjami i zapewnia wyższą wydajność oraz dostępność stosowanych w firmie komunikatorów. Rozwiązanie pomaga obniżyć całkowity koszt posiadania istniejących aplikacji działających na Tuxedo i skrócić czas wprowadzania na rynek nowych programów.

Nowa wersja uaktualnia dodatkowe produkty serii Tuxedo, m.in. Oracle Tuxedo Application Runtime 12c for CICS, IMS and Batch; Oracle Tuxedo Application Rehosting Workbench 12c, Oracle Tuxedo System and Application Monitor (TSAM) 12c, Oracle Services Architecture Leveraging Tuxedo (SALT) 12c, Oracle Tuxedo JCA Adapter 12c oraz Oracle Tuxedo Mainframe Adapters 12c.

Oprogramowanie Oracle Tuxedo 12c oferuje wiele korzyści, w tym:

  • wyższą wydajność i mniejsze opóźnienia dzięki optymalizacji współpracy ze środowiskiem Oracle Exalogic (współużytkowana pamięć do komunikacji między procesami zapewnia 8-krotnie większą przepustowość i skraca czas reakcji aplikacji Oracle Tuxedo o 80%, niezależnie od topologii wdrożeniowej),
  • obsługę wielu typów aplikacji, stworzonych w językach C, C++, COBOL, Java, PHP, Python i Ruby,
  • dynamiczne udostępnianie i automatyczne skalowanie w chmurze,
  • monitorowanie i kontrolę całego zestawu aplikacji (oprogramowanie Oracle TSAM 12c jest teraz zintegrowane z rozwiązaniem Oracle Enterprise Manager 12c, dzięki czemu klienci mogą monitorować i kontrolować platformę Oracle Tuxedo i funkcjonujące w jej ramach aplikacje, a także inne narzędzia Oracle z poziomu jednej konsoli),
  • poprawę bezpieczeństwa.