Wirtualizacja systemów to pierwszy krok do obniżania kosztów

Jak można ocenić aktualne wykorzystanie systemów IT dla produkcji w Polsce?

– Systemy IT są niezbędną podstawą funkcjonowania nowoczesnych rozwiązań na wszystkich poziomach produkcji. Każdy aspekt produkcji, od przyjmowania zamówień przez konstruowanie zleceń produkcyjnych, nadzór samego procesu produkcyjnego po kontrolę jakości i realizację zamówienia, jeśli jest częścią wspólnego i spójnego systemu zbierania danych i ich analizowania, może być optymalnie wykorzystany.

Sytuacja na rynku pokazuje, że firmy inwestujące w rozwiązania spinające wiele elementów wpływających na produkcję stają się bardziej elastyczne, łatwiej dostosowują profil swej produkcji do potrzeb rynku, a poprzez możliwość realnej optymalizacji kosztów stają się tańszymi dostawcami lepszych jakościowo wyrobów.

Czy model cloud computing ma szansę przyjąć się w sektorze produkcji?

– Technologia „chmury” będzie naturalnym rozszerzeniem koncepcji wirtualizacji systemów, która coraz mocniej wkracza także na poziom produkcji. Zainteresowanie cloud computing z pewnością będzie stymulowane obniżaniem kosztów posiadania systemów i zasobów zarówno sprzętowych, jak i ludzkich.

Co jest największą barierą w stosowaniu modelu cloud computing w Polsce?

– Główną barierą dla użytkowników ze sfery produkcji jest i będzie obawa o bezpieczeństwo ich danych oraz zabezpieczenie dostępu do raportów. Rozwój tej technologii wraz z realnym obniżeniem kosztów korzystania z niej będzie jednak mocnym argumentem wspierającym rozwój tego rynku.

Jakie są potrzeby branży produkcyjnej z punktu widzenia dostawcy rozwiązań IT?

– Najczęściej główną potrzebą jest dostęp do aktualnej informacji o rzeczywistej sytuacji na produkcji. Czy to o rezerwach produkcyjnych, czy o rzeczywistych kosztach – w każdym przypadku mówimy o klarownym dostępie do aktualnych danych, których ogromną ilość trudno opracować w krótkim czasie. Systemy bazujące na standardach komunikacyjnych będą w stanie temu sprostać.

Jakie nowe funkcje w omawianych systemach wymusi rynek?

– Rynek najczęściej wymusza zmiany poprzez ekonomikę. Dlatego wirtualizacja systemów będzie czy raczej jest pierwszym krokiem do obniżania kosztów sprzętowych i software’owych firm produkcyjnych. Wzrost zaufania do systemów wirtualnych spowoduje większe zainteresowanie systemami z „chmury”. Jednocześnie ważnym aspektem jest i pozostanie łatwość wymiany danych oraz szybkość wdrażania nowych aplikacji oraz wprowadzania zmian w istniejących systemach. Ma to bezpośrednie przełożenie na ekonomiczny aspekt produkcji.

Autor: Wojciech Pawełczyk, Dział Wsparcia Sprzedaży, ASTOR sp. z o.o.