Nowa koncepcja rozwoju produktów

Najmniej kosztuje błąd wyeliminowany na etapie projektu. Tę prostą zasadę łatwiej realizować, wykorzystując nowe produkty z linii Autodesk 2008 

Nowe narzędzia oprogramowania dla przemysłu, obejmujące: Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Autodesk AliasStudio, Autodesk Showcase i Autodesk Productstream, zapewniają kompleksowe podejście do cyfrowego tworzenia prototypów, oferując producentom ekonomiczne weryfikowanie nowych pomysłów.

 

Widok podłączenia siłownika – projekt wykonany w Autodesk Inventor

– Udoskonaliliśmy nasze produkty, by pomóc producentom w pełnym wykorzystaniu możliwości projektowania funkcjonalnego do przyspieszenia i uproszczenia, a zatem częstszej i szybszej realizacji prototypów cyfrowych – ujął to dość lapidarnie Robert Kross, wiceprezes Autodesk, szef Działu Rozwiązań dla Przemysłu. – Dzięki temu będą mogli wprowadzać na rynek nowe wyroby szybciej, bez ponoszenia kosztów związanych z budową i testowaniem wielu prototypów fizycznych.

Nie od dziś wiadomo, że opracowywanie produktów opóźniają procesy „papierkowe” i niezgodność różnych systemów wydziałowych, co prowadzi do braku widoczności istotnych informacji i dostępu do wiedzy na różnych etapach działania firm produkcyjnych. Przekazywanie niepełnych danych, żmudne „prace papierkowe”, niezgodności między oprogramowaniem użytkowanym w różnych działach przedsiębiorstwa i w różnych wzajemnie współpracujących firmach to „klasyczne piekło konstruktorów”. Nowy zestaw aplikacji, nazwany z lekka futurystycznie Autodesk 2008 Product Line, maza zadanie zmienić jakościowo proces projektowania, łącząc i scalając wszystkie dyscypliny związane z tworzeniem nowego wyrobu, od wzornictwa przemysłowego przez projektowanie systemów mechanicznych i elektrycznych do produkcji.

Wszystkie funkcje oprogramowania dla produkcji tworzą środowisko, w którym styliści mogą tworzyć i współdzielić z konstruktorami cyfrowe modele koncepcyjne, na bazie których z wykorzystaniem techniki projektowania funkcjonalnego tworzona jest geometria przestrzenna prototypu cyfrowego, uwzględniająca wszystkie dane konstrukcyjne. Za pomocą kompleksowego systemu zarządzania danymi, ściśle zintegrowanych obliczeń, analizy wytrzymałościowej i symulacji ruchu konstruktorzy mogą badać cyfrowe prototypy, weryfikować i optymalizować ich budowę, a klientom prezentować działanie wyrobu, zanim zostanie on wyprodukowany. Ponadto pliki w formacie DWF umożliwiają przeniesienie bogatych danych konstrukcyjnych w postaci cyfrowej wprost do hali fabrycznej.

Prototypowanie cyfrowe

Główne uaktualnienia Autodesk 2008 Product Line, które wspomagają prototypowanie cyfrowe:

  • Interoperacyjność DWG – wykorzystując DWG TrueConnect, użytkownicy mogą teraz odczytywać i zapisywać pliki DWG bez użycia translatorów, zachowując w pełni skojarzenia z modelem 3D w Autodesk Inventor i w większym stopniu współużytkując dwuwymiarowe dane produkcyjne.
  • Narzędzia do projektowania części blaszanych – uaktualnienia zwiększają wydajność projektowania części blaszanych i zapewniają obsługę informacji produkcyjnych, w tym modyfikacji wykrojów płaskich i danych dla wykrojników.
  • Narzędzia do projektowania płaskich wiązek kablowych – całkowita kontrola nad ich kształtem i przebiegiem ułatwia projektowanie okablowania i ogranicza liczbę błędów produkcyjnych, dzięki uwzględnianiu w prototypie cyfrowym i po wstającej na jego podstawie dokumentacji wszystkich rodzajów przewodów.
  • Narzędzia zwiększające wydajność szkicowania – dzięki uaktualnionemu środowisku szkicowania dwuwymiarowego skracany jest czas przyuczania nowych projektantów i zwiększona wydajność pracy projektantów doświadczonych, uzyskujących jaśniejsze informacje o stanie ograniczeń i mających do dyspozycji przybory geometryczne do formatowania szkiców.
  • Interoperacyjność AliasStudio – nowe możliwości importowania danych o powierzchniach i bryłach w połączeniu z nowymi możliwościami eksportowania DWG z AliasStudio ułatwiają przenoszenie projektów koncepcyjnych do Inventora.

Cyfrowe prototypy

Zespół projektowy spółki Tagor (wchodzącej w skład grupy Kopex) konstruuje obudowy górnicze, kombajny ścianowe, przenośniki, przesiewarki i kruszarki węgla. Tworzenie tych złożonych urządzeń wymaga ścisłej współpracy wielu zakładów wchodzących w skład grupy kapitałowej. Transport poszczególnych części urządzeń i gotowych maszyn to jeden z najważniejszych problemów natury logistycznej, z którymi musiały borykać się zakłady. Dodatkowe komplikacje wynikały z dużego rozproszenia geograficznego współpracujących ze sobą fabryk. Spółka Tagor ma siedzibę w Tarnowskich Górach, a firmy współpracujące mieszczą się w Zabrzu, Bytomiu, Wałbrzychu, Zgorzelcu, Katowicach. Transport wszystkich podzespołów i montaż prototypów w jednej dużej hali wiązały się z olbrzymimi kosztami. 

Robert Kross, wiceprezes Autodesk,

szef Działu Rozwiązań dla Przemysłu 

Problemy rozwiązano dzięki zastosowaniu oprogramowania Autodesk Inventor, które ułatwia zestawianie maszyn 3D – poszczególnych elementów kompleksu górniczych maszyn – na ekranie komputera. Umożliwia to pełne dopasowanie poszczególnych komponentów bez fizycznego transportowania ich w jedno miejsce i żmudnego dopasowywania. Dzięki temu udało się ograniczyć koszty związane z tworzeniem fizycznych prototypów.

– Najmniej kosztuje błąd wyeliminowany na etapie projektu – mówi Krystian Jany, główny konstruktor Tagor SA. – Autodesk Inventor, dzięki wielu funkcjom umożliwiającym symulowanie zachowania maszyny, zapewnia uniknięcie kosztownych pomyłek.

Zastosowany w Tagorze Autodesk Inventor umożliwia tworzenie doskonalszych konstrukcji dla górnictwa, zarządzanie projektowaniem oraz udostępnianiem danych w całym zespole projektowym. Nowoczesne podejście do trójwymiarowej wizualizacji ułatwia zrozumienie problemów i zagrożeń wiążących się z wadami konstrukcyjnymi jeszcze przed testami prototypów. Inventor współpracuje z oprogramowaniem do analizy wytrzymałościowej urządzeń, co daje kolejne możliwości sprawdzania zachowania maszyny na etapie prototypu cyfrowego.

Symulacje i prezentacje dla klientów

Autodesk Inventor umożliwia realistyczną, animowaną prezentację zastosowanych rozwiązań na etapie modelu cyfrowego. Przedsta wienie trójwymiarowego projektu (oprócz aspektu marketingowego) ma jeszcze jedną istotną zaletę, czyli uniwersalność przekazu – język obrazu jest zrozumiały dla osoby niemającej do czynienia z rysunkiem technicznym.

– Dzięki oprogramowaniu Autodesk Inventor możemy lepiej komunikować się z odbiorcą, prowadzić rozmowy i prezentować maszynę, która jeszcze nie powstała – mówi Kazimierz Korbel, specjalista konstruktor z Tagor SA.

W Tagorze często stosuje się również praktykę przekazywania projektu w postaci pliku DWF, aby klient mógł – za pomocą dostępnej bezpłatnie przeglądarki DWF – przyjrzeć się wszystkim rozwiązaniom zastosowanym w maszynach. Ta konceptualna zmiana w podejściu do projektowania i wdrażania nowych konstrukcji to także znaczące ułatwienie w przygotowaniu szkoleń dla osób obsługujących i serwisujących maszyny.

– Trójwymiarowe animacje w znaczący sposób ułatwiają zrozumienie zasad działania poszczególnych mechanizmów – mówi Sebastian Kocybik, specjalista konstruktor z Tagor SA.

– Autodesk Inventor zapewnił nam wyraźne skrócenie czasu przygotowania nowych produktów – ocenia Jerzy Keller, wiceprezes zarządu Tagor SA. – Możliwość realizacji kontraktów w krótszym czasie z jednoczesnym podnoszeniem jakości zapewnia nam przewagę konkurencyjną.

Autor: Adam Majczak, MSI Polska