Microsoft Dynamics w ORLEN Budonaft

  ORLEN Budonaft sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej PKN Orlen SA. Działa w branży budowlanej; obecny w Polsce od 1973 r. w sektorze paliwowym. Jako generalny wykonawca projektuje i kompleksowo realizuje budowy stacji paliw.

  Kupiony w 2008 r. system Microsoft Dynamics AX firma rozszerzyła o Repozytorium dokumentów – narzędzie do gromadzenia i katalogowania wszelkiego rodzaju dokumentacji zarówno przychodzącej, jak i wychodzącej. Jest to rodzaj centralnego repozytorium dokumentacji, umieszczonego wewnątrz systemu Microsoft Dynamics AX.

  Funkcje modułu Repozytorium dokumentów:

  – Łatwy i spójny sposób obsługiwania procesu obiegu dokumentów w firmie

  – Wyszukiwanie zarejestrowanych dokumentów poprzez zakładanie filtrów

  – Dołączanie dokumentów w postaci elektronicznej

  – Przypisywanie dokumentów do grupy użytkowników

  – Określanie wymaganego czasu reakcji na dokumenty

  – Graficzna prezentacja powiązań dokumentów ze wskazaniem dokumentu nadrzędnego

  – Przekazywanie dokumentu kolejnej osobie z prezentacją historii przekierowań, w tym również określenie statusu dokumentu („przeczytany”, „nie przeczytany”)

  – Dostęp do repozytorium dokumentów możliwy z poziomu innych modułów systemu Microsoft Dynamics AX

  – Automatyczne generowanie wpisów w repozytorium i dopisywanie do nich właściwych nazw kategorii w przypadku dokumentów wystawianych w systemie

  – Konfiguracja domyślnych danych wpisów w repozytorium oraz wprowadzanie kategorii dokumentu

  W realizacji projektu z ORLEN Budonaft współpracuje firma XPLUS SA, która specjalizuje się we współpracy z przedsiębiorstwami zarządzanymi kontraktowo (realizującymi projekty), działającymi w szczególności w branży budowlanej (generalni wykonawcy, firmy instalacyjne i wykonawcze).