ILOG w strukturach IBM

IBM sfinalizował wartą 215 mln euro ofertę zakupu akcji firmy ILOG z siedzibą w Paryżu, która zatrudnia 850 osób i posiada 2500 klientów w 30 krajach świata.

Technologia ILOG znacznie zwiększy możliwości platform oprogramowania IBM. System zarządzania regułami biznesowymi (BRMS) wzbogaci ofertę IBM w zakresie zarządzania procesami biznesowymi (BPM). Dotyczy to głównie zwiększenia możliwości stosowania reguł i optymalizacji biznesowych dla oferty WebSphere i Information Management oraz lepszą wizualizację w przypadku produktów i rozwiązań opartych na platformie WebSphere, Lotus i Tivoli. Zapewni też większą optymalizację i efektywność w procesie planowania i zarządzania łańcuchem dostaw w ramach rozwiązań bazujących na architekturze zorientowanej na usługi (SOA).

System zarządzania regułami biznesowymi firmy ILOG pomaga firmom zwiększyć elastyczność podejmowania decyzji poprzez dynamiczne dostosowywanie się i reagowanie na zmiany. Produkty optymalizacyjne ILOG, dzięki zastosowanym matematycznym i informatycznym rozwiązaniom, umożliwiają wybór najlepszych scenariuszy działania z uwzględnieniem celów biznesowych, dostępnych zasobów i ograniczeń operacyjnych. Wszystko to wpływa na poprawę poziomu świadczonych usług, zwiększenie dochodów oraz zysków.

Grupa produktów do wizualizacji firmy ILOG usprawnia współpracę między organizacjami oraz poprawia zdolność podejmowania decyzji, umożliwiając tworzenie interaktywnych interfejsów użytkowników poprzez diagramy, mapy, harmonogramy, tabele i edytory.

Rozwiązania ILOG z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, obejmujące planowanie sieci, optymalizację zapasów, planowanie i tworzenie harmonogramów produkcji, umożliwiają tzw. produkcję odchudzoną (Lean) i ekologiczne zarządzanie łańcuchem dostaw.

ILOG oferuje narzędzia dla menedżerów, analityków, architektów i programistów, które mogą być wykorzystane przy analizowaniu, planowaniu, śledzeniu oraz ulepszaniu procesów biznesowych. Obecnie wiele dużych firm wykorzystuje technologie ILOG do automatycznej alokacji rozproszonych zasobów oraz budowania inteligentnych interfejsów dla procesów biznesowych.

Nabycie firmy ILOG wzmacnia pozycję firmy IBM w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi (BPM) oraz SOA. Wiele produktów ILOG stanie się również częścią IBM Industry Frameworks, które są zintegrowanymi rozwiązaniami wspierającymi standardy biznesowe i technologiczne w poszczególnych gałęziach gospodarki.