MFG/PRO w Melexie

Kolejne kontrakty zawierane przez firmę Melex wykazały konieczność wdrożenia spójnego systemu informatycznego, który byłby bazą do podejmowania decyzji w szybko zmieniającym się środowisku i silnej konkurencji. Firma wypracowała sposób, aby wzmocnić pozycję i zwiększyć sprzedaż, a pomogło jej w tym wdrożenie QAD MFG/PRO eB2.

Zarządowi firmy Melex zależało na usprawnieniu procesu decyzyjnego i ułatwieniu zarządzania dzięki stałej kontroli realizacji procesów. Szczególnie istotne wydawało się połączenie prognoz sprzedaży z informacją o rzeczywistym popycie i narzędziami planowania MRP. Z drugiej strony nacisk był położony na ergonomię pracy.

W ramach projektu zrealizowano podprojekt użycia kodów kreskowych, który udostępnił niezbędną bazę informacji dla pełnej kontroli jakości, uprościł i przyspieszył rejestrację obrotu w magazynach i produkcji.