Frost & Sullivan nagradza Interactive Intelligence za innowacyjność

  Firma badawczo-konsultingowa Frost & Sullivan wyróżniła nowe rozwiązanie Interactive Intelligence do automatyzacji procesów biznesowych na bazie technologii komunikacyjnych nagrodą North American Product Differentiation Innovation Award 2009.

  Nagroda jest przyznawana corocznie firmie, która stworzyła lub rozwinęła produkty wykazujące się na tle konkurencji szczególnie innowacyjnymi cechami. Równocześnie innowacyjne cechy nagrodzonego produktu powinny znacząco przewyższać ofertę rynkową pod względem wydajności produktu i stopnia bądź tempa rozwoju technologicznego.

  W nowym rozwiązaniu, oferowanym pod nazwą Interaction Process Automation™ (IPA), wykorzystano biznesową, ujednoliconą platformę Interactive Intelligence do komunikacji IP. Służy ona do gromadzenia, ustalania priorytetów, odpowiedniego kierowania i śledzenia wszystkich etapów potencjalnie każdego procesu biznesowego realizowanego w firmie. Do podstawowych funkcji aplikacji należy całościowe modelowanie procesów,  kolejkowanie tworzących je kroków i wyznaczanie tras, informowanie w czasie rzeczywistym o obecności, tworzenie sprawozdań, wielokanałowe nagrywanie i monitorowanie.

   

  Interactive Intelligence opracowało IPA jako alternatywę dla tradycyjnych, złożonych pakietów i zestawów narzędzi workflow, które wymagają profesjonalnego wsparcia, kosztownego dostosowywania programistycznego oraz długich cykli wdrożeniowych.

  Według Keitha Dawsona aplikacja IPA jest zdecydowanie innowacyjna. „Interactive Intelligence przyjęło stosunkowo proste założenie – że technologie komunikacje mogą służyć do automatyzacji procesów – a następnie posłużyło się nim, żeby przeciąć gordyjski węzeł łączący zunifikowaną komunikację, zarządzanie agentami i optymalizację procesów biznesowych” – powiedział Dawson. – „Firma zdołała zrealizować ten cel bez tworzenia nowej technologii lub całkowitej przebudowy swojej strategii produktowej i rynkowej. Idealnie wpisuje się to w definicję »innowacji wyróżniającej produkt«.”

  Raport pt. Frost 2009 North American Product Differentiation Innovation Award poświęcony firmie Interactive Intelligence można pobrać ze strony www.inin.com/FrostSullivanAward/.