Forum Oracle 2005

Od 10 do 11 maja trwały obrady Forum Oracle 2005 pod hasłem: “Informacja – szybkość, dokładność, znaczenie w administracji i biznesie”. Ponad 400 uczestników, przedstawicieli kadry zarządzającej polskich firm i urzędów mogło wymienić poglądy na temat znaczenia szybkiej i dokładnej informacji.

Gościem Specjalnym Forum Oracle był Tomasz Lis, członek zarządu Telewizji Polsat, który wygłosił referat “Co z tą informacją?”. Prezentację “Strategia Lizbońska jako element zwiększenia znaczenia informacji w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki” wygłosił Tomasz Nowakowski, podsekretarz stanu w UKIE. Odbyły się także panele dyskusyjne na tematy: “Rola informacji w tworzeniu przejrzystych i przyjaznych struktur administracji publicznej”, “Wpływ systemów oraz technik informacyjnych na innowacyjność oraz konkurencyjność firm”, “Wielowymiarowy ból głowy – nieład w ładzie informacyjnym”. Obrady drugiego dnia odbywały się pod hasłem: “Informacja – podstawowy zasób produkcyjny XXI wieku”.

W czasie uroczystej gali kończącej pierwszy dzień Forum Oracle zostały rozdane wyróżnienia Lider Oracle 2005. Otrzymało je 8 urzędów i firm różnych sektorów polskiej gospodarki jako wyraz uznania za zaprojektowanie nowoczesnego systemu informatycznego najskuteczniej wykorzystującego techniki lub aplikacje Oracle.

Liderzy Oracle 2005 Statuetki Lidera Oracle zostały przyznane po raz siódmy. Otrzymały je: ARiMR, BGŻ, Gdańska Stocznia „Remontowa”, Inter Cars, NFZ, PKO BP, PZU, Urząd Miasta Łodzi