Forum Biznesowe SAS 2007

22 marca w Warszawie odbyła się konferencja Forum Biznesowe SAS 2007. Wydarzenie to kontynuuje tradycję spotkań SASForum, które co roku gromadziły przedstawicieli największych firm i instytucji z różnych sektorów rynku. Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom poszczególnych działów biznesowych oraz działów IT, w tym roku firma SAS Institute Polska po raz pierwszy zorganizowała dwie oddzielne konferencje skierowane do różnych uczestników: Forum Biznesowe (zgromadziło ponad 300 uczestników) oraz Forum Technologiczne (zaplanowane na 8 maja).

Tematem przewodnim Forum Biznesowego było „Corporate Performace Management”. Wystąpienia w części otwierającej konferencję poświęcone były podstawowym założeniom metody Kompleksowego Zarządzania Efektywnością Firmy. Prelegenci omówili warunki i zasady jej wdrażania w praktyce, skalę możliwych do osiągnięcia korzyści oraz zaprezentowali rozwiązania informatyczne wspierające metodykę CPM. Omawiano m.in. zagadnienia Customer Performance Management, Strategic Performance Management, Financial Performance Management oraz Human Performance Management. W drugiej części dnia odbyły się cztery równoległe sesje tematyczne skoncentrowane na obszarach zarządzania, gdzie prezentowano rozwiązania dla poszczególnych sektorów rynku.

Pomostem, który połączył tematykę Forum Biznesowego z zaplanowanym na 8 maja Forum Technologicznym, był blok poświęcony Business Intelligence dla wszystkich branż. Zaprezentowano w nim korzyści biznesowe, jakie odnosi przedsiębiorstwo, korzystając z tego typu rozwiązań. Podczas majowej konferencji będą natomiast szeroko omówione aspekty techniczne związane z wdrażaniem rozwiązań BI.

Patronat medialny nad konferencją Forum Biznesowe SAS 2007 objęły redakcje: CFO, Computerworld, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Energia & Przemysł, Gazeta Bankowa, MSI Polska, Nowy Przemysł oraz Puls Biznesu.