Europejczycy tracą rocznie 39 dni roboczych na dojazdy do pracy

  Najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez niezależną agencję badawczo-doradczą Dynamic Markets na zleceni firmy Avaya pokazują, że dzięki elastycznym formom zatrudnienia pracownicy w Europie i Rosji mogą zaoszczędzić ponad godzinę dziennie jeśli wyeliminują czasochłonne dojazdy do pracy. Badania wykazały także, że zwiększa się konkurencyjność firm korzystających z tej formy zatrudnienia, ponieważ poprawie ulega produktywność oraz samopoczucie pracowników, którzy mogą lepiej pogodzić wymagania związane z życiem osobistym i pracą zawodową.

  • 96% pracowników korzystających z elastycznych form zatrudnienia ma więcej czasu, ponieważ nie muszą dojeżdżać do miejsca pracy.

  • Wyeliminowanie dojazdów pozwala zaoszczędzić średnio 70 minut dziennie — dzięki elastycznym formom zatrudnienia każdy pracownik może w ciągu roku oszczędzić 39 dni roboczych.*

  • 21% pracowników wykonuje w czasie oszczędzonym na dojazdach dodatkową pracę, a 56% spędza ten czas z rodziną.

  • Aktualnie tylko co dziesiąty  pracownik nie musi dojeżdżać do miejsca pracy.

  Powyższe wnioski zostały zawarte w raporcie „Flexible Working 2009” („Elastyczna praca 2009”), który odzwierciedla opinie ponad 3500 pracowników z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Włoch i Wielkiej Brytanii.

  Czas zaoszczędzony przez wyeliminowanie dojazdów pracownicy na ogół spędzają z rodziną (56%) oraz przeznaczają na odpoczynek (45%) lub spotkania i zadania wykonywane zwykle w czasie pracy (42%). 21% pracowników poświęca zaoszczędzony czas na dodatkową pracę, natomiast jedna czwarta przeznacza go na zajęcia sportowe – odsetek ten wzrasta do 32% w Niemczech i 35% w Hiszpanii. Wyniki sugerują, że elastyczne formy pracy nie tylko ułatwiają pracownikom zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym i rodzinnym, lecz mogą się także przyczynić się do wyeliminowania problemów zdrowotnych spowodowanych brakiem aktywności fizycznej.

  Raport zanalizował również rodzaje transportu najczęściej wykorzystywane w dojazdach do pracy wykazując, że nadal najpopularniejszym środkiem lokomocji jest samochód (60%). Potwierdza to zatem tezę, że wprowadzenie na większą skalę elastycznych form zatrudnienia mogłoby radykalnie zmniejszyć liczbę samochodów na drogach.

  – Rozwiązania UC mogą znacznie ułatwić firmom wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia pracowników. Raport wykazuje, że takie zatrudnienie jest nie tylko proekologiczne, lecz daje także pracownikom lepszą kontrolę nad wykonywaną pracą. Związana z tą formą zatrudnienia redukcja dojazdów do pracy ma pozytywny wpływ na pracowników i środowisko naturalne. Najbardziej interesujące są jednak skutki finansowe – wzrost produktywności i deklarowany dodatkowy czas poświęcany na pracę przez jedną piątą pracowników mogą mieć istotne znaczenie dla europejskich firm. Ekstrapolacja tego zjawiska w skali gospodarki pozwala postawić tezę, że elastyczna praca może być turbodoładowaniem dla produktywności w całym regionie — powiedział Jakub Abramczyk, dyrektor zarządzający firmy Avaya w Polsce.

  Inne wnioski z raportu:

  • Wśród tych, którzy mają elastyczny czas pracy, prawie jedna piąta (19%) pracuje w ten sposób pięć dni w tygodniu, a 16% „w miarę potrzeby”.

  • Elastyczne formy zatrudnienia obejmują więcej pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, niż pełnoetatowych (odpowiednio 75% i 64%).

  • W ten sposób pracuje dodatkowo 90% emerytów.

  • Aktualnie 27% pracowników chętnie dojeżdża do pracy, jeżeli mają taką możliwość.

  W celach związanych z opisanymi badaniami elastyczne formy zatrudnienia zdefiniowano jako sytuację, w której pracownicy nie muszą przebywać w biurach firmy w wyznaczonych godzinach, ale sami wyznaczają sobie elastyczne godziny pracy i miejsce jej wykonywania.

  W trakcie badania przeprowadzono wywiady z 3518 pracownikami z sześciu krajów: Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Włoch i Wielkiej Brytanii. W każdym państwie przeprowadzono około 500 wywiadów, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie przeprowadzono ich 1000.

  *Przyjmując średnio w Europie 232 dni robocze w roku oraz przy założeniu, że dzień roboczy ma siedem godzin.