Comarch dla PEWIK Gdynia

    Comarch podpisał umowę na dostawę i wdrożenie systemu do zarządzania przedsiębiorstwem w PEWIK Gdynia (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.). Projekt obejmuje wszystkie obszary wsparcia informatycznego, począwszy od finansów i księgowości przez kadry i płace aż po billing oraz biuro obsługi klienta.

    Ponadto obszar obsługi technicznej będzie zintegrowany z funkcjonującym obecnie systemem GIS. Projekt realizowany jest wspólnie z partnerem Comarch – firmą MEGABIT, która jest odpowiedzialna za moduł Remonty i Obsługa Techniczna Sieci ( ROT).

    Decyzję o zmianie systemu podjęto na początku 2007 r., rozpoczynając proces określania wymagań, warunków technicznych i funkcjonalnych, które zostały postawione przed nowym systemem, opartych na oczekiwaniach poszczególnych komórek organizacyjnych PEWIK Gdynia sp. z o.o. Realizacja wdrożenia powinna zapewnić poprawę w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.