Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego z SAP Business Suite

    Po zakończeniu drugiego etapu wdrożenia aplikacji SAP Business Suite Górnośląski Operator Systemu Dystrybucji (dawniej Górnośląska Spółka Gazownictwa) ocenia odniesione korzyści.

    Poprawa wyników finansowych, wydajności i płynności działania, czyli podstawowe cele biznesowe związane z wdrożeniem zostały wypełnione.

    Podczas projektu wdrożenia SAP Business Suite GOSD wprowadził m.in. nowe procedury w obszarze dystrybucji, które pozwoliły zwiększyć efektywność całej sfery relacji z klientami. Z jednej strony bowiem nowy system znacznie poprawił proces obsługi klientów, z drugiej zapewnił szybki dostęp do aktualnych informacji potrzebnych do podejmowania strategicznych decyzji. W pierwszym, jak i drugim obszarze zautomatyzowano wiele rutynowych czynności związanych z obsługą procesu dystrybucji, np. fakturowanie. Dzięki temu spółka mogła wyeliminować niepotrzebne koszty administracyjne, a tym samym poświęcić więcej czasu na realizację strategicznych (przyszłościowych) planów.

    System SAP umożliwił także znalezienie nowych sposobów na poprawę kluczowych wskaźników finansowych firmy. Pierwsze efekty pojawiły się po zakończeniu prac nad rozwiązaniem księgowo-kontrolingowym w 2006 r. Na kolejne profity należało jednak poczekać do lutego 2008 r., gdy zakończył się drugi etap wdrożenia w obszarze dystrybucji.

    Równolegle z prowadzonymi testami zespół wdrożeniowy opracował specjalne instrukcje stanowiskowe SAP (w tym instrukcję podatkową dla procesu sprzedaży) dla ponad 100 użytkowników końcowych.