Columbus IT rozpoczyna wdrożenie u producenta Cemat Silicon

Rozwiązanie, które zostanie oparte na najnowszej wersji zintegrowanego systemu Microsoft Dynamics AX 2009, obejmie  m.in. produkcję, logistykę, sprzedaż, finanse oraz księgowość. – To jest bardzo dobry moment na przeprowadzenie wdrożenia – mówi Robert Walasek, Dyrektor ds. Finansów w Cemat Silicon.

Presja rynku na obniżenie cen wymusza coraz lepszą kontrolę nad łańcuchem dostaw. Kiedy popyt rósł, margines błędu był relatywnie większy. W czasach bessy jest inaczej, trzeba  równie sprawnie zarządzać kosztami, co przychodami. – Z tych też powodów podjęliśmy decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu Microsoft Dynamics. Chcemy efektywniej zarządzać łańcuchem dostaw i efektywniej kontrolować skomplikowane procesy produkcyjne – wyjaśnia Robert Walasek.  

Cemat Silicon koncentruje się na produkcji płytek krzemowych w ponad 1000 wersjach, z których każda – w zależności od średnicy i zastosowanej technologii – ma inną wartość. Utrzymanie kontroli nad tak zróżnicowanym  procesem produkcyjnym oraz czynnikami determinującymi koszty i wielkość (minimalnej) marży wymaga sprawnego obiegu informacji i ciągłego uaktualniania danych o zachodzących zdarzeniach.   

– Moment na tego typu udoskonalenia jest jak najbardziej odpowiedni – dodaje Robert Walasek. Przy chwilowo niższych mocach przerobowych sześcioosobowy zespół Cemat Silicon, który został dedykowany do udziału w projekcie wdrożeniowym (projektem kieruje Columbus IT), musi jednocześnie wywiązywać się także ze swych codziennych obowiązków.  

– Ta dodatkowa praca wyjdzie nam jednak tylko na dobre. Kiedy światowa gospodarka wróci na ścieżkę rozwoju, musimy być przygotowani na ciągle rosnącą konkurencję. Nasza cała produkcja trafia na eksport, w tym do Japonii, USA i krajów europejskich – dodaje Robart Walasek.

Cemat Silicon specjalizuje się w produkcji płytek krzemowych przy wykorzystaniu zaawansowanej technologii. Produkcja kierowana jest na rynek lokalny, europejski, azjatycki i amerykański. Firma ściśle współpracuje m.in. z General Electric, Mitsubishi oraz Toshiba.

 

Columbus IT Partner jest czołowym partnerem Microsoftu na świecie. Obecny w 30 krajach z główną centralą w Danii, zatrudnia w sumie 1200 osób. Firma zrealizowała do tej pory 6000 projektów w 58 krajach. Jako jedyny partner MBS oferuje pełny portfel systemów Microsoft Dynamics klasy ERP, e-biznes, CRM, rozwiązania typu Business Intelligence, narzędzia integracyjne oraz szeroki wachlarz modułów i narzędzi na potrzeby rozwiązań horyzontalnych i wertykalnych