ABC Data z odnowionym certyfikatem

  ABC Data na kolejne 3 lata odnowiła Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, ISO 9001. W wyniku audytu, przeprowadzonego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 

  ABC Data została uznana za doskonale zarządzaną Spółkę, zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009, identyczną z ISO 9001:2008. PCBC S.A., wiodąca w kraju jednostka certyfikująca systemy zarządzania jakością, odnowiło Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością przyznany ABC Data w 2006 roku w zakresie usługi sprzedaży i dostaw sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz innych urządzeń elektronicznych, szkoleń oraz projektowania, produkcji i sprzedaży systemów komputerowych.

  Audytorzy wnioskowali o odnowienie ważności certyfikatu bez zastrzeżeń, wskazując, że na podkreślenie zasługuje przede wszystkim:

  • dojrzały i skutecznie wdrożony System Zarządzania Jakością, wykorzystywany przez Kierownictwo Spółki w zarządzaniu organizacją,
  • wykorzystanie uwag i spostrzeżeń z audytu zewnętrznego do doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością,
  • wykorzystanie przeglądu zarządzania do kompleksowej analizy stanu organizacji i do zaplanowania – na tej podstawie – działań doskonalących.