Cloud computing i wirtualizacja – informatyczne technologie antysmogowe

Rozwój gospodarczy przyczynia się do podnoszenia stopy życiowej obywateli, ale niestety powoduje też niepożądane skutki. Jednym z nich jest zanieczyszczenie powietrza, związane również z eksploatowaniem przestarzałych technologii. Tak jak przy niewłaściwym ogrzewaniu gospodarstw domowych produkowane są zwiększone ilości niekorzystnych dla zdrowia pyłów i gazów, tak też w sektorze informatycznym przestarzała infrastruktura powoduje zwiększoną emisję gazów cieplarnianych. Jak można temu przeciwdziałać?

Choć o modnym niegdyś haśle „Green IT” nie słyszymy dziś tak często, jak jeszcze kilka lat temu, strategia ta stosowana jest przez sporą grupę ekologicznie świadomych usługodawców, szczególnie w obszarze data center. Jak wskazuje prognoza Transparency Market Research[1], roczna skumulowana stopa wzrostu (CAGR) rynku „zielonych” centrów danych na świecie wyniesie niemal 31 proc. do 2022 roku. Trend ten napędzany jest przez rosnące zapotrzebowanie na technologie energooszczędne oraz uproszczenie architektury data center.

W ramach strategii „Green IT” warto zwrócić uwagę szczególnie na jej dwa filary – wirtualizację i cloud computing. Dzięki tej pierwszej możemy zredukować liczbę serwerów fizycznych, co przyczynia się zarówno do obniżenia wydatków na zakup i utrzymanie sprzętu, jak też zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Według analizy IDC, w 2015 roku dzięki zastosowaniu wirtualizacji dostarczanej tylko przez VMware, na całym świecie uniknięto instalacji 13,8 mln serwerów fizycznych, które zużyłyby 120 mln MWh energii elektrycznej[2]. Cloud computing to także zielona technologia, dzięki której firmy mogą zastąpić własną infrastrukturę fizyczną przetwarzaniem w chmurze usługodawcy. Jak wskazuje badanie organizacji GeSI, zastąpienie lokalnych serwerów usługami chmurowymi przez 80 proc. przedsiębiorstw na świecie przyniosłoby redukcję emisji gazów cieplarnianych porównywalną z odstawieniem do garażu 1,7 mln aut[3]. Za chmurą przemawiają nie tylko argumenty proekologiczne, ale także pragmatyczne, ponieważ model cloud przynosi firmom mierzalne korzyści, m.in. przez możliwość optymalnego dopasowania zasobów IT do aktualnych potrzeb organizacji.

W Aruba Cloud zauważamy, że połączenie dbałości o środowisko z oferowaniem wydajnego i oszczędnego IT, znajduje uznanie w oczach licznej grupy naszych klientów. Najnowsze, siódme już centrum danych Aruba Cloud w 100 proc. pozyskuje energię ze źródeł odnawialnych, w tym własnej, ekologicznej elektrowni wodnej. Ulokowany pod Mediolanem obiekt nie tylko jest przyjazny środowisku ale spełnia też wyśrubowane kryteria niezawodności, tj. normę Tier IV.

Autor: Marcin Zmaczyński, Country Manager Aruba Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej

[1] Raport Transparency Market Research pt. Green Data Center Market (…) Trends, and Forecast 2014 – 2022

[2] Raport IDC pt. Green IT: Virtualization Delivers Energy and Carbon Emissions Reductions

[3] Raport GeSI pt. The Enabling Technologies of a Low-Carbon Economy – a Focus on Cloud Computing