Centrum Outsourcingu

Firma Accenture, zajmująca się konsultingiem, nowoczesnymi technikami i outsourcingiem otworzyła Centrum Outsourcingu w Warszawie (budynek Europlex, ul. Puławska 17). Centrum będzie miejscem pracy dla 1000 osób dostarczających usługi techniczne i outsourcing procesów biznesowych dla klientów z całej Europy.

W spotkaniu 26 września 2006 r., inaugurującym rozpoczęcie działalności centrum, udział wzięli: Andrzej Kaczmarek, wiceminister gospodarki, Andrzej Kanthak, prezes PAIIZ, Jarosław Kroc, prezes Accenture w Polsce, Brasilio Rueda, dyrektor globalnej sieci centrów outsourcingowych Accenture, Radomir Sabela, dyrektor sieci centrów outsourcingowych na Europę oraz Paweł Łobejko, dyrektor Centrum Outsourcingu Accenture w Warszawie.