Przemysłowy Internet Rzeczy

Pięć wniosków z redakcyjnej ankiety

Uczestnicy badania rynku dotyczącego Przemysłowego Internetu Rzeczy, przeprowadzonego w 2017 roku w środowisku inżynierskim, sformułowali pięć kluczowych wniosków dotyczących zarówno znajomości i wdrożeń tej technologii, jak i rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0.

1. Technologie:Technologia inteligentnych czujników (77%), platformy komunikacyjne (74%) oraz analiza danych (73%) to trzy technologie, którymi najbardziej zainteresowane są środowiska inżynierskie i informatyczne oraz kierownictwo przedsiębiorstw w kontekście zastosowania Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT). Same przedsiębiorstwa i ich kierownictwa są najbardziej zainteresowane analizą danych (76%).

2. Zwiększenie produktywności:Biorąc pod uwagę zalety IIoT, sześciu na dziesięciu respondentów oczekuje wzrostu produktywności po zastosowaniu przewodowych lub bezprzewodowych sieci komunikacyjnych, sieci fieldbus, modułów I/O, interfejsów operatorskich, systemów SCADA, historianów, zarządzania alarmami oraz systemów archiwizacji danych.

3. Koszty:Uczestnicy badania szacują roczne wydatki na inwestycje związane z IIoT oraz podniesienie cyfryzacji produkcji na poziomie 328 160 USD; aż 18% respondentów szacuje, że wydatki te przekroczą 500 tys. USD.

4. Przewidywane korzyści:Trzech na pięciu respondentów przewiduje, że wdrożenie technologii IIoT pozwoli na lepsze współdziałanie ludzi, sprzętu i informacji, jak również umożliwi sprawniejsze i szybsze podejmowanie decyzji.

5. Wyzwania:Największe wyzwania przy realizacji wdrożenia technologii IIoT respondenci badania widzą w zapewnieniu bezpieczeństwa danych (49%), braku stosownych kompetencji pracowników (45%) oraz w ograniczeniu budżetu (43%).


✔️ 34%  – tylko tylu użytkowników końcowych dokonuje zakupów systemów SCADA lub interfejsów operatorskich w oparciu o istniejące w przedsiębiorstwie rozwiązania lub standardy. Źródło: Control Engineering 2017 HMI Software & Hardware Study.

✔️ 49%  firm w swojej działalności operacyjnej wykorzystuje urządzenia mobilne. Źródło: Control Engineering 2016 Mobility, Ethernet and Wireless Study.

✔️ 27% użytkowników końcowych oczekuje wzrostu premii finansowych w bieżącym roku. Źródło: Control Engineering 2017 Career & Salary Survey.

✔️ 8 na 10 użytkowników końcowych uważa, że odpowiednia wielkość silnika elektrycznego i stosowne nastawy oprogramowania są niezwykle istotne dla oceny serwonapędów i silników krokowych. Źródło: Control Engineering 2017 Motor Drives Study.


Opracowanie: Amanda Pelliccione, dyrektor ds. badań rynku w CFE Media.