AirMedic – lekarstwo dla sieci bezprzewodowych

    AirMedic, nowy produkt firmy AirMagnet wprowadzony na rynek przez wyłącznego jej dystrybutora w Polsce – Passus sp. z o.o., został stworzony w celu usuwania okresowych kłopotów związanych z wydajnością i niezawodnością sieci Wi-Fi.

    W środowisku sieci bezprzewodowej część problemów jest spowodowanych zakłóceniami radiowymi ze strony urządzeń korzystających np. z innych technologii (Bluetooth). Z kolei inne mają swoje źródło w samej technologii Wi-Fi, są bowiem związane z przeciążeniem urządzeń lub ich konfiguracją, co skutkuje niską prędkością przesyłu danych.

    Rozwiązanie AirMedic powiadamia użytkownika o wszelkich zakłóceniach radiowych, zapewniając natychmiastowy wgląd w ich rzeczywisty wpływ na działanie sieci. Jeśli u źródeł problemu nie leżą zakłócenia radiowe, użytkownik może sprawdzić, które kanały i urządzenia narażone są na kłopoty i dlaczego.

    Rdzeniem rozwiązania AirMedic jest wysokiej jakości analizator widma, dający wgląd w warstwę fizyczną sieci bezprzewodowej w celu wykrycia zakłóceń i problemów w środowisku radiowym. AirMedic gwarantuje uzyskanie informacji niezbędnych do rozpoznawania i rozwiązywania problemów, ale nie wymaga od użytkownika specjalistycznej wiedzy na temat częstotliwości radiowej.