ZSI w „Polskiej Wodzie”

    Firma Kom-Pakt w oparciu o Microsoft Dynamics AX wdraża Zintegrowany System Informatyczny w Polskiej Wodzie (firmie oferującej m.in. wody mineralne Vitalinea oraz Primavera), spółce grupy Danone. W ramach umowy zostaną przeprowadzone: analiza przedwdrożeniowa, konfiguracja i instalacja systemu oraz szkolenia i prace wdrożenie. Termin zakończenia prac ustalono na maksymalnie pół roku od podpisania umowy.

    Na wartość kontraktu składa się zakup 20 licencji systemu Microsoft Dynamisc AX oraz koszt prac analityczno-wdrożeniowych. Równocześnie została podpisana umowa na późniejsze świadczenie nadzoru autorskiego nad ZSI.