Zmiany w Zarządzie ITG SA

1 września 2009 roku nastąpiło rozszerzenie składu Zarządu ITG SA. Na stanowisko Wiceprezesa powołany został Pan Bartłomiej Mitera, który będzie odpowiedzialny za obszar sprzedaży, współpracy z Klientami i pozyskiwanie nowych rynków dla Spółki ITG SA.

Zmiany w Zarządzie są konsekwencją długofalowej strategii rozwoju firmy oraz intensyfikacji działań handlowych zarówno we Wrocławiu jak i w Warszawie. Oddział w Warszawie został utworzony w tym roku, w celu rozszerzenia aktywności handlowej ITG, w największym obecnie ośrodku biznesowym w Polsce.