Wszechstronna drukarka SATO

    Nowa seria GL4e drukarek została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w masowym etykietowaniu, gdzie wymagana jest najwyższa niezawodność i całodobowa praca. GLe jest pierwszą drukarką na rynku od podstaw stworzoną z przeznaczeniem do obsługi RFID. Jedną z najbardziej innowacyjnych opcji jest Emulowanie. Każdy język: ZGL, IGL, DGL, TGL, PGL, jak i SATO można łatwo podłączyć do dowolnego środowiska.

    Ponadto drukarka obsługuje EPC i można ją rozbudować do etykietowania w systemie UHF RFID. Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi znanymi rodzajami transponderów RFID (z klasą 0, 0+, 1 i Gen2). Zawiera również funkcję Online Data Verifier, tzn. bezpośredniej weryfikacji danych. Standardowe elastyczne interfejsy w postaci trzech portów spełniają wszystkie potrzeby komunikacyjne.

    www.sato.pl