Wirtualne taśmy Tandberg Data w Veracomp

  W ofercie Veracomp, autoryzowanego dystrybutora Tandberg Data, dostępne są wirtualne biblioteki taśmowe – Tandberg DPS1000 Series Virtual Tape Libraries (VTL). Nowe rozwiązania przyspieszają proces zabezpieczania, backupu i odzyskiwanie danych. Urządzenia Tandberg DPS1100 VTL i DPS1200 VTL są łatwe we wdrożeniu i zarządzaniu, bezpieczne i skalowalne.

  Nowe biblioteki w swojej podstawowej wersji oferują odpowiednio 3 i 6 TB przestrzeni dyskowej, którą można rozbudować o dodatkowe 45 GB. Każda wirtualna biblioteka może być podłączona do maks. 100 różnych systemów – stacji roboczych, serwerów, a nawet maszyn wirtualnych (połączenie z wirtualną maszyną jest także utrzymane, nawet w przypadku gdy nie jest ona uruchomiona). Dla każdego z nich będzie emulowana jako unikalna fizyczna biblioteka taśmowa i z każdego z nich równolegle może być wykonywane zadanie backupowe.

  Każdy z klientów lub serwerów może dysponować swoją własną wirtualna biblioteką, która może być wyposażona nawet w 8 napędów. Wirtualna półka umożliwia „wyciagnięcie“ taśm z aktywnej biblioteki i „odłożenie“ ich na półkę w celu składowania lub późniejszego użycia w tej samej bibliotece lub przełożenia do innej w celu migracji informacji bez konieczności fizycznego przenoszenia realnych nośników.

  Biblioteka Tandberg DPS1100 VTL, rozwiązanie o wysokości 1U, oferuje 3 TB pojemności (2,25 TB po konfiguracji w RAID 5) i umożliwia równoległy transfer do 32 strumieni danych, zaś Tandberg DPS1200 VTL o wysokości 2U (pojemność 6 TB, 5,25 TB po konfiguracji w RAID 5) może równolegle zarządzać do 64 zadań backupowych. W obu systemach wykorzystywane są dyski Serial ATA II. Biblioteki umożliwiają emulowanie do 96 wirtualnych slotów i nieograniczoną liczbę wirtualnych taśm. Przyłączenie do sieci realizuje się w prosty sposób poprzez dwa zintegrowane porty 1 Gb Ethernet/iSCSI. Poprzez interfejs SCSI lub SAS można opcjonalnie przyłączyć moduł rozszerzenia Tandberg DPS Expansion, który oferuje minimalną pojemność 4,5 TB (3,75 TB w RAID 5) z możliwością rozbudowy do 9 TB (8,25 TB w RAID 5).

  Dzięki szybkiemu transferowi danych (do 220 MB/s) nowe urządzenia przyspieszają proces wykonywania operacji zabezpieczania danych, oferując niemal natychmiastowy dostęp do chronionych danych oraz redukując czas potrzebny na wykonanie backupu i odzyskanie danych. Łatwość integracji z istniejącym środowiskiem pamięci masowych czyni z urządzeń serii Tandberg DPS1000 VTL atrakcyjne rozwiązania do kompleksowego zabezpieczania danych małych i średnich przedsiębiorstw. TANDBERG DATA poleca połączenie urządzenia Tandberg DPS1100 VTL ze zmieniaczem taśmowym Tandberg StorageLoader LTO, zaś Tandberg DPS1200 VTL jest dedykowany do pracy z bibliotekami taśmowymi serii Tandberg StorageLibrary T24 i T40+/T80+.

  Urządzenia serii Tandberg DPS1000 VTL można w łatwy sposób zintegrować z instniejącą już infrastrukturą sieciową bez zakłócania istniejących reguł i metod backupu lub wytycznych dotyczących przechowywania informacji. Intuicyjne oprogramowanie zarządzajace rozwiązań serii Tandberg DPS1000 VTL generuje automatycznie połączenie ze wszystkimi znajdującymi sie w sieci urządzeniami (klientami) i udostępnia im wirtualne biblioteki i nośniki. Dodatkowe napędy lub nośniki mogą zostać w prosty sposób dołączone przy pomocy kilku kliknięć myszką, bez konieczności zmiany konfiguracji urządzenia. Poprzez bazującą na przeglądarce internetowej pomoc, TANDBERG DATA oferuje wskazówki i instrukcje dotyczące specyficznych funkcji urządzenia.

  Backup odbywający się wyłącznie lokalnie nie jest wystarczający do optymalnego zabezpieczania danych. Ważnym elementem jest także kopia danych zapisana na fizycznych, wymiennych nośnikach, umożliwiająca wieloletnią archiwizację oraz możliwość odtworzenia danych po całkowitej ich utracie (Disaster Recovery). Seria Tandberg DPS1000 VTL znakomicie współpracuje z bibliotekami taśmowymi TANDBERG DATA i przenosi informacje z wirtualnych na realne nośniki danych bez konieczności stosowania dodatkowych „agentów” oprogramowania lub wzrostu kosztów związanych z licencjonowaniem. VTL-e dbają przy tym o efektywne i niezawodne wykorzystanie nośników taśmowych obniżając przy tym koszty związane z ich zakupem.

  Pojemność biblioteki Tandberg DPS1000 VTL można rozbudowywać za pomocą modułów DPS Expansion, z których każdy oferuje minimalną pojemność 4,5 TB (3,75 w RAID 5) z możliwością rozbudowy do 9 TB (8,25 TB w RAID 5). Możliwe jest dołączenie maks. 5 takich modułów. Maksymalne wykorzystanie dodatkowej powierzchni dyskowej jest przy tym optymalizowane przez technologię Dynamic Data Reduction, przy użyciu której dane są automatycznie sprawdzane pod względem zdolności do kompresji i ewentualnie nawet 10-krotnie redukowane.

  Wirtualne biblioteki taśmowe Tandberg DPS1000 VTL są dostępne w Veracomp od czerwca 2009. Standardowo dostarczane są z kartami SAS i SCSI do podłączenia modułów rozszerzenia lub realnych bibliotek taśmowych, kablami oraz zestawem do montażu w szafie przemysłowej. Systemy są objęte standardową trzyletnią gwarancją RTF i rocznym serwisem naprawy w miejscu instalacji (5x9xNBD) w następnym dniu roboczym. Opcjonalnie w TANDBERG DATA można wykupić możliwość świadczenia dodatkowych usług serwisowych, instalacji i rozszerzenia wszystkich rodzajów serwisów aż do 5 lat.

  Ceny rynkowe przykładowych urządzeń dla użytkownika końcowego (bez VAT) wynoszą:

  Tandberg DPS1100 VTL, 3 TB (4×750 GB), 1U – 6295 EUR

  Tandberg DPS1200 VTL, 6 TB (8×750 GB), 2U – 12 495 EUR

  Tandberg DPS Expansion Controller, 4,5 TB (6×750 GB), 2U – 7895 EUR

  wraz z zintegrowanym kontrolerem RAID i kablem SAS, możliwość rozbudowy do 9 TB

  Tandberg DPS Expansion Module, 4,5 TB (6×750 GB), 2U – 6095 EUR

  wraz z kablem SAS, możliwość rozbudowy do 9 TB

  www.veracomp.pl