Więcej niż GIS

  W dniach 28–29 maja 2009 roku w Warszawie odbyła się 11. Międzynarodowa Konferencja Globemy „Więcej niż GIS”, poświęcona systemom do zarządzania pracami i zasobami przestrzennymi w telekomunikacji i branżach sieciowych. Jak co roku, była ona miejscem spotkań i wymiany doświadczeń dostawców i użytkowników systemów informacji przestrzennej z przedsiębiorstw energetycznych, gazowniczych, ciepłowniczych, wodno- kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i wielu innych.

  W konferencji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele głównego partnera Globemy, firmy GE Energy, oraz firm partnerskich CADExpert, Oracle, Systemics Poland i Ubisense. Referat otwierający wygłosił Martin Ansell, General Manager GE Smallworld.

  W ramach sesji plenarnych oraz branżowych i technologicznych wygłoszono łącznie 25 prezentacji, stanowiących przegląd doświadczeń klientów Globemy oraz ukazujących aktualne potrzeby i miejsce systemów zarządzania majątkiem sieciowym. Prezentacje partnerów objęły tematykę dotyczącą nowoczesnych technologii integracyjnych, baz danych, narzędzi do precyzyjnej lokalizacji prowadzonej w czasie rzeczywistym, a także możliwości wykorzystania skaningu laserowego do inwentaryzacji obiektów sieciowych. Całość uzupełniły referaty o wartości dobrego IT i potencjale jego narzędzi w rozwoju nowoczesnej energetyki, wygłoszone przez niezależnych ekspertów i przedstawicieli świata nauki.

  Konferencji towarzyszyła wystawa rozwiązań Globemy oraz jej partnerów, na której można było skorzystać z porad konsultantów oraz osobiście obejrzeć i przetestować prezentowane produkty.

  W konferencji wzięło udział ponad 150 osób, w tym 25 gości z zagranicy: Anglii, USA, RPA, Niemiec, Rumunii, Węgier, Rosji, Czech i Słowacji.

  Oferowane przez firmę Globema rozwiązania skierowane są przede wszystkim do operatorów sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz do operatorów telekomunikacyjnych i telewizji kablowych. Jedenaście lat doświadczeń wdrożeniowych w tych obszarach zaowocowało dojrzałymi i dostosowanymi do potrzeb klientów rozwiązaniami, zarówno tymi bazującymi na produktach GE Smallworld, jak i własnymi zbudowanymi od podstaw w Globemie.

  Konferencja pokazała, że firma nieustannie pracuje nad poprawą jakości dostarczanych systemów oraz nad ergonomią ich użytkowania, czego przejawem są nowe wersje oprogramowania dla energetyki, ciepłownictwa i gazownictwa. Nowy dedykowany system dla gazownictwa został oparty na rozwiązaniu Gas Distribution Office (GDO), będącym kolejnym po Global Transmission Office (GTO) produktem rodziny Smallworld Office Suite. Jest to kompleksowy system dostarczający gotowy model danych dla gazowego OSD oraz zestaw narzędzi, niezbędnych dla poprawnego zinwentaryzowania sieci dystrybucyjnej i zbudowania jej dynamicznego modelu. GDO posiada wbudowane mechanizmy wsparcia charakterystycznych dla branży procesów biznesowych, takich jak: ochrona katodowa gazociągów, kontrola nieszczelności, obsługa sytuacji awaryjnych, zarządzanie powiadomieniami, czy planowanie prac. System posiada również rozbudowane możliwości integracyjne, w tym dedykowany moduł do współpracy z systemem SAP.

  Portfolio rozwiązań sieciowych zostało wzbogacone o system zarządzania majątkiem dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, oparty o narzędzia niemieckiej firmy Mettenmeier GmbH, posiadającej doświadczenia z ponad 250 wdrożeń w Europie.

  Obok rozwoju typowych systemów informacji przestrzennej Globema dostrzegła także nowe potrzeby energetyki wynikające z wyzwań stojących przed sektorem, a dotyczących przede wszystkim realizacji celów wspólnej polityki energetycznej UE, w tym wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii oraz generacji rozproszonej. Celów tych nie da się zrealizować bez zaawansowanych rozwiązań informatycznych wspierających osiągnięcia i rozwiązania techniczne i obejmowanych wspólnym pojęciem Smart Grid. Ta nowa klasa systemów znalazła się w obszarze szczególnego zainteresowania firmy, a niektóre jej elementy składowe są już od pewnego czasu widoczne w oferowanych rozwiązaniach. Należy do nich na przykład koncepcja Punktów Dostawy Energii, jako miejsca włączonego w topologię sieci oraz łączącego historię zmian sprzedawcy energii, klientów, układów pomiarowych i informacji o zużyciu energii. Dzięki temu budowane są podwaliny pod zaawansowane obliczenia techniczne, analizy zachowań klientów, a także rozwój systemów zdalnych pomiarów (AMR) czy systemów aktywnego oddziaływania na popyt (DSM).

  Zdając sobie sprawę z wagi danych branżowych i geometrycznych w systemach GIS, firma rozbudowała także kompetencje związane z budową topologicznych modeli sieci w oparciu o różne, dostępne dane źródłowe od podkładowych map rastrowych i wektorowych oraz dokumentacji powykonawczej, poprzez hierarchiczny model adresowy do danych branżowych importowanych z systemów eksploatowanych w przedsiębiorstwach. Budowa takich przestrzennych modeli jest postrzegana jako nieodzowny element procesu wdrożeniowego, bez którego nie można mówić o starcie produkcyjnym systemu.

  Największym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się referaty dotyczące nowoczesnych sieci energetycznych i rozwiązań IT wspierających ich zarządzanie (Smart Grid) oraz udostępniania rozwiązań do zarządzania zasobami przestrzennymi przedsiębiorstw w modelu dzierżawy oprogramowania (SaaS – System as a Service).

  www.globema.pl