Więcej niż GIS

Od 28 do 30 maja br. odbywała się w Kazimierzu Dolnym 9. Międzynarodowa Konferencja firmy Globema z cyklu „Więcej niż GIS”. Tematyka skoncentrowana była na rozwiązaniach dla operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych oraz operatorów telekomunikacyjnych w warunkach konkurencyjnego rynku mediów. Wśród poruszanych problemów szczególne zainteresowanie wzbudziły zagadnienia związane z zarządzaniem procesami zdobywania danych, dostępnością map, wspieraniem procesów biznesowych oraz współpracą systemów informacji przestrzennej (GIS) z systemami zarządzania pracami (WMS), a także doświadczenia z procesów inwentaryzacji.

Konferencja zgromadziła rekordową liczbę około 200 uczestników, w tym wielu słuchaczy zagranicznych, co zdaniem prezesa Globemy Marka Gondzio świadczy o traktowaniu corocznej imprezy Globemy jako doskonałej okazji do wymiany doświadczeń i uzupełniania wiedzy w zakresie rozwiązań informatycznych dla branż sieciowych. Najliczniej reprezentowane były branże gazownicza, energetyczna, telekomunikacyjna oraz wodociągi, leśnictwo i wojskowość. Podczas spotkania przedstawiono nowe produkty stanowiące jedne z najbardziej zaawansowanych narzędzi branżowych w swoich klasach:

  • Smallworld Global Transmission Office – zintegrowane rozwiązanie dla operatorów sieci przesyłowych do zarządzania całością zasobów przestrzennych sieci rurociągów,
  • CRAMER OSS – kompleksowe rozwiązanie dla operatorów telekomunikacyjnych w zakresie zarządzania i gospodarowania infrastrukturą sieciową w procesach planowania i dostarczania usług telekomunikacyjnych.

Towarzysząca konferencji wystawa dała uczestnikom możliwość praktycznego poznania aplikacji branżowych, nowych produktów oraz uniwersalnych rozwiązań, takich jak Mobile Service Desk czy Spatial Intelligence.

www.globema.pl