Trendy II w 2019 roku

Źródło: Rittal Sp. z o.o.


Rittal przedstawia pięć trendów w branży centrów danych i rozwiązań chmurowych, którymi powinni zainteresować się menadżerowie IT w 2019 roku.

W nowym roku będziemy obserwować intensywną rozbudowę zdecentralizowanej infrastruktury IT w firmach. W ten sposób wspierane będą cyfrowe inicjatywy, które już dzisiaj stanowią stały element skutecznej strategii przedsiębiorstwa. Środkiem do osiągnięcia celu są centra danych typu Edge, które można bardzo szybko uruchomić na terenie firmy. Rittal oferuje w tym zakresie szereg rozwiązań – od pojedynczych szaf aż po gotowe kontenery IT zintegrowane z chmurą.

Trend 1: Centra danych otrzymują więcej funkcji monitorowania, które bazują na sztucznej inteligencji

Bez systemów asystujących, opartych na sztucznej inteligencji (SI), eksperci IT w centrach danych wkrótce nie będą w stanie bezawaryjnie obsługiwać dużych, złożonych systemów IT. Według IDC 50% komponentów w dużych centrach danych do 2022 roku będzie funkcjonować autonomicznie, a administratorzy IT będą musieli stosować analitykę predykcyjną i uczenie maszynowe do optymalizacji pracy IT. Usprawni to m.in. prognozę usterek i pozwoli na bardziej efektywne rozłożenie obciążenia, dzięki czemu przedsiębiorstwa zapewnią wysoką dostępność środowiska IT.

Trend 2: Obsługa strumieni danych w czasie rzeczywistym za pomocą Edge Computing

W drugiej połowie 2019 roku można spodziewać się uruchomienia sieci komórkowej 5G w Niemczech. Duża liczba masztów nadawczych 5G stworzy konieczność rozbudowy infrastruktury komórkowej wraz z centrami danych typu Edge. Ponadto w 5G zwiększą się ilości danych do przetworzenia przez operatorów sieci i inne firmy. Analitycy z CB Insights zakładają, że w roku 2020 użytkownik będzie generować za pomocą urządzenia internetowego średnio 1,5 GB danych dziennie.

Dzięki zdecentralizowanej rozbudowie infrastruktury IT o centra danych typu Edge będzie możliwa wstępna obróbka danych u źródła ich powstawania. W ten sposób osiągnie się niewielką latencję w przetwarzaniu danych, co pozwoli na sterowanie robotami przemysłowymi lub systemami pojazdów autonomicznych w czasie rzeczywistym.

Dlatego przedsiębiorstwa powinny już teraz zbadać możliwości elastycznej rozbudowy swoich zasobów IT i rozwijać koncepcje Edge. Umożliwi to realizację wymaganych przez rynek krótkich terminów dostaw i skalowalność rozwiązań data center.

Źródło: Rittal Sp. z o.o.


Trend 3: Rynek chmurowy zyskuje na centrach danych Hyperscale

Rośnie akceptacja dla rozwiązań chmurowych, m.in. w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń. Według Bitkom już co druga firma z tej branży korzysta z chmury. Jednocześnie w skali globalnej rosną inwestycje w centra danych typu Hyperscale, co wskazuje na dalsze rozpowszechnianie się chmury jako modelu eksploatacji. Badacze rynku z Synergy Reach prognozują, że w 2020 roku liczba centrów danych Hyperscale na całym świecie wyniesie ponad 600. Aktualnie jest ich około 450.

Dlatego w 2019 roku Rittal zaleca menadżerom IT ustalenie dostosowanej do strategii firmy niezbędnej równowagi między centrum danych On-Premise Edge lub Core oraz zasobami w chmurze, aby możliwie jak najlepiej wspierać korzystanie z aplikacji i wysoką dostępność.

Trend 4: Zoptymalizowane technologie zwiększą efektywność energetyczną

Drugim najważniejszym tematem w zarządzaniu centrami danych – zaraz po wysokiej dostępności – jest efektywność energetyczna. Według Instytutu Borderstep efektywność energetyczna nowych centrów danych w ciągu ostatnich dziesięciu lat poprawiła się o ok. 60%, ale jednocześnie wzrosło zapotrzebowanie na energię – ze względu na rozbudowane zasoby IT. Podczas gdy użytkowane w Niemczech serwery w roku 2017 potrzebowały około 4,7 miliarda kWh, to na systemy infrastruktury, jak chłodzenie i UPS, przypadło około 5,3 miliarda kWh.

Dlatego dla osób odpowiedzialnych za centra danych na pierwszym planie w nowym roku powinna znaleźć się optymalizacja energetyczna całego centrum danych. Nowe możliwości optymalizacji kosztów stwarzają klimatyzatory hybrydowe, które integrują free cooling i chłodzenie bazujące na czynniku chłodniczym.

Trend 5: Korzystne położenie krajów nordyckich pomaga w redukowaniu kosztów

Region nordycki stał się atrakcyjną lokalizacją dla dostawców usług chmurowych i kolokacji. Kraje takie jak Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja oferują odnawialne źródła energii, dogodny dla centrów danych klimat, bardzo dobre łącza internetowe oraz wysoką stabilność polityczną i ekonomiczną. Do 2023 roku analitycy spodziewają się rocznego wzrostu obrotów rynku data center w tym regionie o 8%.

Dlatego menadżerowie IT, planując projekty chmurowe, powinni rozważyć także alternatywy w regionie nordyckim, jak na przykład Lefdal Mine Datacenter (LMD) w Norwegii. Rittal jest strategicznym i technologicznym partnerem LMD. Prąd z całkowicie odnawialnych źródeł energii, wydajne chłodzenie wodą morską i niskie koszty eksploatacji umożliwiają użytkowanie centrum danych o współczynniku Power Usage Effectiveness (PUE) 1,15. Pozwala to osiągnąć najniższe w Europie koszty eksploatacji IT dla klientów.

Źródło: Rittal