Topex z systemem Eureca

    Controlling Systems sp. z o.o. zakończył I etap wdrożenia systemu Eureca w firmie Topex – dystrybutora narzędzi w Polsce. Celem wdrożenia było wsparcie procesów podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem sprzedażą i z efektywnością finansową firmy.

    Dzięki zastosowaniu nowego systemu Topex będzie mógł planować, analizować i kontrolować realizację budżetów m.in. w zakresie sprzedaży poszczególnych marek, kanałów dystrybucji czy usług serwisowych. Sprawniej będą prowadzone zaawansowane analizy kosztów, przychodów, stanów magazynowych oraz należności i zobowiązań. System Eureca umożliwi raportowanie m.in. w takich obszarach, jak rentowność, zyskowność czy rachunek cash flow.

    Eureca wraz z hurtownią danych staną się w firmie Topex znaczącym elementem środowiska informatycznego, a jednym ze źródeł danych będzie system Softlab SQL.