T-Systems partnerem Sun Microsystems

    Sun Microsystems nawiązał współpracę sprzedażową i podwykonawczą z T-Systems. Na mocy zawartego porozumienia, T-Systems będzie miał możliwość bezpośredniej sprzedaży, dystrybucji i obsługi produktów oraz usług oferowanych przez Sun Microsystems. Wcześniej tylko pracownicy firmy Sun mogli świadczyć takie bezpośrednie usługi, nawet w przypadkach związanych z systemami IT dla klientów T-Systems.

    Proces certyfikacji związany z takim partnerstwem był dużo bardziej szczegółowy i rygorystyczny, niż zwykła certyfikacja wymagana zazwyczaj przez producenta. 50 pracowników T-Systems przeszło gruntowne szkolenia trwające ponad 20 dni, które umożliwią im świadczenie  usług help-desk i usług serwisowych dla różnych produktów firmy Sun. Zespół posiada kwalifikacje, ażeby dostarczać usługi dla obsługi serwerów Sun x64 i SPARC oraz systemów pamięci. Jednocześnie mają oni także możliwość korzystania ze wsparcia producenta, włączając w to również zasoby inżynieryjne Sun Microsystems.

    Rozszerzony status partnerski T-Systems to dodatkowy atut w walce o zamówienia na dostawę systemów IT, gdyż coraz więcej klientów wymaga od oferentów posiadania certyfikatu firmy Sun. Posiadając taki certyfikat T-Systems będzie mógł zapewnić jeszcze bardziej kompleksową obsługę i rozszerzać zakres współpracy z klientami. T-Systems obsługuje obecnie około 5,000 serwerów Sun w swoich własnych centrach obliczeniowych.