System SAP w budynkach zarządzanych przez Cushman & Wakefield

    Cushman & Wakefield, międzynarodowy doradca na rynku nieruchomości komercyjnych, wdrożyła zintegrowany system informatyczny SAP we wszystkich zarządzanych przez siebie budynkach w Polsce.

    Nowe oprogramowanie pozwala na rejestrowanie wszystkich zgłaszanych awarii oraz usterek w specjalnym systemie zarządzania zdarzeniami. System przyczynia się także do usprawnienia obiegu dokumentów oraz przepływu informacji w sytuacjach awaryjnych. SAP oferuje ponadto narzędzia do archiwizacji dokumentów, planowania i nadzorowania wszystkich przeglądów i serwisów budynków, jak narzędzia statystyczne i analityczne.

    Zastosowanie nowych rozwiązań w oparciu o system SAP pozwala w znacznym stopniu zminimalizować ryzyko związane z administrowaniem nieruchomością, co przynosi wymierne korzyści dla właściciela i najemców budynku.

    Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania nieruchomościami dostarczyła firma Supremis.

    Dział Asset Management C&W wprowadził system w ramach programu zarządzania ryzykiem. Obecnie w jego portfelu są biura o łącznej powierzchni ponad 500 tys. mkw., co stanowi 15 proc. zasobów powierzchni biurowej w Warszawie.