Strategie liderów rynkowych. FoodCare: inwestycje z wysokim ROI

Rozwiązanie QAD Warehousing wspiera procesy magazynowe w firmie FoodCare, będącej producentem wyrobów spożywczych. Dostarcza wiarygodne informacje na temat stanu magazynowego oraz procesu produkcji, zapewnia identyfikację i monitoring partii produktów gotowych. Rozwiązania firmy QAD pomagają integrować obszar produkcji, kontroli jakości z obszarem kontroli stanu magazynowego i statusu produktów.

Firma FoodCare to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się producentów wyrobów spożywczych w Europie. Obecnie spółka jest właścicielem tak znanych marek, jak Gellwe, Fitella, Black, N-Gine, 4Move i Frugo. Jest również największym producentem marek własnych w kategoriach deserowych w Europie Centralnej. Wysoki popyt krajowy i zagraniczny na produkty marki FoodCare spowodował potrzebę znaczącego zwiększenia możliwości produkcyjnych firmy. Wymagało to zmodernizowania sposobu zarządzania produkcją, kontrolą jakości oraz gospodarką magazynową.

Jednym z elementów wspierających te procesy było wprowadzenie rozwiązań firmy QAD, które poprawiły efektywność zarządzania magazynem wysokiego składowania w zakładach wytwórczych w Zabierzowie i Niepołomicach. Kierownictwo firmy podkreśla główną korzyść w postaci błyskawicznego czasu zwrotu z inwestycji, który wyniósł niespełna 4 miesiące.

###NEWS_VIDEO_1###

Rys historyczny

Historia firmy FoodCare (początkowo Gellwe) rozpoczęła się w roku 1984 od produkcji deserów opartych na tradycyjnych recepturach, z których większość wykorzystywana jest do dzisiaj, stanowiąc o wyjątkowym smaku produktów Gellwe.

Z biegiem lat firma rozszerzyła asortyment oferowanych produktów deserowych o wyroby takie, jak ciasta w proszku, polewy, kremy, dodatki i przyprawy do pieczenia, dodatki żelujące i inne produkty sypkie (kakao, czekolada do picia itp.), stając się synonimem najwyższej jakości i dobrego smaku.

Już w latach 90. marka Gellwe rozpoczęła ekspansję na rynki międzynarodowe. Jej motorem stał się stworzony w tym celu dział eksportu. Jego udział w generowaniu przychodów firmy jest znaczący i stale rośnie. Obecnie firma obecna jest na rynkach Europy, USA, Kanady oraz wielu krajów azjatyckich.

Zwiększony popyt krajowy i zagraniczny na produkty Gellwe spowodował potrzebę zwiększenia możliwości produkcyjnych firmy, dlatego w roku 1997 – obok dotychczas wykorzystywanego zakładu produkcyjnego w Zabierzowie – powstał nowy z częścią biurową, do której została przeniesiona siedziba firmy. W 2002 r. w celu zapewnienia najwyższej jakości i szybkości obsługi klientów zakład został powiększony o nowoczesne centrum logistyczne.

Rok 2003 to wprowadzenie napoju energetycznego Tiger Energy Drink, który pokonał Red Bulla i od lat jest niekwestionowanym liderem rynku energetyków w Polsce. W roku 2007 firma z sukcesem weszła również na rynek płatków śniadaniowych. Musli pod marką Fitella, w małych jednorazowych opakowaniach, dzięki innowacyjnemu konceptowi i ciekawie opracowanej strategii w ciągu zaledwie rocznej obecności na rynku stała się jego liderem pod względem liczby sprzedanych produktów.

Tak dynamiczny rozwój firmy sprawił, że kierownictwo spółki podjęło decyzję o zmianie jej nazwy z Gellwe na FoodCare.

Dynamiczny wzrost wymaga wsparcia

Produkcja na szeroką skalę, wysokie wymagania klientów oraz specyfika branży FMCG wywołała potrzebę modernizacji systemu produkcji, sposobu zarządzania gospodarką magazynową oraz kontrolą jakości. Firma potrzebowała wiarygodnych informacji na temat stanu magazynowego oraz procesu produkcji. Zaistniała konieczność sprawnej identyfikacji oraz monitoringu partii produktów gotowych. W integracji obszaru produkcji, kontroli jakości, kontroli stanu magazynowego i statusu produktów pomocne okazały się rozwiązania zaproponowane przez firmę QAD.

FoodCare rozpoczął współpracę z QAD w 2005 r. Wtedy zaimplementowano kompleksowy system wspomagający zarządzanie klasy ERP. W 2009 r. w zakładzie w Zabierzowie został wdrożony system QAD Warehousing, wspierający pracę magazynu wysokiego składowania. Rok później firma podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu wprowadzenia aplikacji w zakładzie w Niepołomicach. Projekt wdrożeniowy trwał zaledwie trzy miesiące.

Kierownictwo FoodCare oczekiwało od systemu bieżących informacji o zapasach, co miało szczególne znaczenie ze względu na konieczność zapewnienia dostaw Just In Time, przy obsłudze małego magazynu surowcowego. Kolejne wyzwanie polegało na usprawnieniu zarządzania statusami zapasów. Oznaczało to objęcie systemem takich zadań, jak kontrola jakości, uwalnianie dostaw i blokowanie zapasów niezgodnych. Dodatkowo aplikacja miała umożliwiać identyfikację palet i śledzenie partii oraz zapewniać wiarygodność całego procesu wysyłek.

Jakość na pierwszym miejscu

Wdrożenie systemu odbyło się na dwóch poziomach – kontroli jakości produkcji oraz kontroli i monitoringu stanu magazynowego. Podczas wdrażania rozwiązania szczególny nacisk położono na zmniejszenie stanu magazynu surowców. Ponadto usprawniono system obsługi dostaw.

– Zaimplementowany system umożliwia stosunkowo prostą, ale funkcjonalną kontrolę jakości, która polega na generowaniu próbek, a następnie przekazywaniu ich do działu kontroli jakości. W magazynie każda dostawa jest oznaczana numerem próbki. Z chwilą potwierdzenia danej partii surowców przez dział kontroli jakości cały zapas jest dostępny na potrzeby produkcji. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie poszczególnych zapasów bądź zablokowanie konkretnej partii, konkretnej palety – podkreśla Elżbieta Włodarska, wiceprezes firmy FoodCare.

System zapewnia identyfikowanie serii produktów i poszczególnych palet. Jest to możliwe dzięki wprowadzonym kodom kreskowym. Proces monitorowania jest realizowany na każdym etapie, aż do momentu sprzedaży. Wiarygodność zapisu gwarantuje zastosowanie kodów kreskowych i etykiet. Kolejna kontrola realizowana jest dodatkowo przy wysyłce, w trakcie załadunku. Towar jest ponownie skanowany w celu potwierdzenia jego zgodności z zamówieniem. Na koniec procesu załadunku generowane są wydruki. Na każdym etapie można posługiwać się numeracją wewnętrzną palet stosowaną w firmie, jak również identyfikatorami logistycznymi palet.

– Ze względu na wykorzystanie produkcji seryjnej powstała konieczność ułatwienia kontroli i weryfikacji wszystkich wymaganych surowców. System daje możliwość dokonywania zamówień w dwu-, trzygodzinnym takcie w celu optymalizacji obciążenia magazynu – podkreśla Kinga Frączyk, Account Manager w QAD.

Istotne okazały się także rozwiązania, które usprawniają monitoring oraz identyfikację produktów gotowych. Wyrób gotowy jest produkowany na automatycznej linii i oznaczany etykietą przez linię produkcyjną. Na podstawie etykiety wprowadzane są wszystkie informacje na temat palety. Następnie za pomocą terminala towar zostaje przyjęty do magazynu. Dzięki temu rozwiązaniu firma błyskawicznie uzyskuje dane dotyczące konkretnej serii produktów.

– System dostarcza nam informacje o wyprodukowanych ilościach i zapotrzebowaniu na dane surowce. Po zatwierdzeniu wszystkich danych magazyn produkcyjny zostaje zaopatrzony w konkretną liczbę palet wymaganych do produkcji. Ponadto możliwość wygenerowania przez system informacji na temat tego, gdzie i w jaki sposób powinny być składowane zapasy, okazało się bardzo istotnym i funkcjonalnym rozwiązaniem – stwierdza Elżbieta Włodarska.

Błyskawiczne wdrożenie, szybkie efekty

W efekcie wdrożenia systemu wyprodukowana paleta jest widoczna na stanie w ciągu kilkudziesięciu sekund od zejścia z linii produkcyjnej. Dzięki przyjętemu mechanizmowi rozliczania wstecznego surowiec jest rozliczany na bieżąco. Praca przy małych magazynach jest płynna i bezkolizyjna. Rozwiązanie zapewniło również czytelny przebieg kontroli jakości i kontroli wysyłek.

Korzyści uzyskane w FoodCare

 • Wyeliminowanie dokumentów papierowych
 • Uproszczenie procesu szkolenia pracowników
 • Zminimalizowanie możliwości powstania błędów dzięki kodom kreskowym
 • Możliwość przeprowadzania transakcji online – uzyskanie pełnej i wiarygodnej  informacji dotyczącej wyrobów gotowych
 • Pełna wiedza na temat stanu magazynowego serii
 • Skrócenie czasu przekazania dokumentacji
 • Automatyczne wskazanie optymalnego ułożenia palet w magazynie
 • Czytelny obraz kontroli jakości
 • Prosta kontrola wysyłek zewnętrznych

Przyszłość z najnowszą wersją QAD Enterprise Applications

Korzyści z wprowadzenia najnowszej wersji oprogramowania wynikają m.in. z charakterystycznej dla systemu nowoczesnej technologii w środowisku 64-bitowym oraz interfejsu .NET. Firma może w każdej chwili wdrożyć dodatkowe moduły obecne w nowej wersji. Nowe środowisko jest bardziej otwarte na integrację z innymi programami. QAD oferuje również bogatą gamę aplikacji współpracujących z systemem. Dzięki temu Foodcare będzie mógł wspierać rozwój firmy nowoczesnymi rozwiązaniami IT, a nowa architektura systemu zapewni odpowiednią wydajność.

Plany dalszej informatyzacji firmy konsekwentnie przewidują automatyzację procesów biznesowych. Na przykład zastosowanie kodów kreskowych czy komunikacji EDI usprawnia pracę i minimalizuje błędy. FoodCare w dalszym ciągu koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań, które w połączeniu z nowym systemem będą odpowiadały na rosnące wymagania rynku FMCG.

Profil użytkownika

Firma FoodCare

Producent wyrobów spożywczych

Właściciel marek: Gellwe, Fitella, Black, N-Gine, 4Move i Frugo

Cel wdrożenia

 • modernizacja zarządzania produkcją, kontrolą jakości oraz gospodarką magazynową w zakładach wytwórczych w Zabierzowie i Niepołomicach
 • uzyskiwanie bieżących informacji o zapasach (dostawy Just In Time)
 • uwalnianie dostaw i blokowanie zapasów niezgodnych
 • monitoring oraz identyfikacja produktów gotowych
 • identyfikacja palet i śledzenie partii

Historia wdrożenia systemów IT

2005 r. – implementacja kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP QAD Enterprise Applications

2009 r. – wdrożenie systemu QAD Warehousing, wspierającego pracę magazynu wysokiego składowania, w zakładzie w Zabierzowie

2010 r. – wprowadzenie QAD Warehousing w zakładzie w Niepołomicach