Siemens przejmuje firmę TASS International, dodając do swojego portfolio rozwiązania z dziedziny automatyzacji sterowania pojazdami

Globalny dostawca oprogramowania do symulacji i usług inżynieryjno-badawczych wzmocni ofertę motoryzacyjną Siemens PLM Software

Siemens przejmie firmę TASS International, globalnego dostawcę oprogramowania symulacyjnego oraz usług inżynieryjno-badawczych, skierowanych przede wszystkim do przemysłu motoryzacyjnego, koncentrującą się w swoich działaniach głównie na systemach autonomicznej jazdy, zintegrowanym bezpieczeństwie, zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy (ADAS) oraz modelowaniu opon. Firma TASS International z siedzibą w Helmond w Holandii opracowała bogatą rodzinę rozwiązań, które wzbogacą portfolio oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) firmy Siemens i wzmocnią pozycję firmy Siemens jako wiodącego dostawcy systemowych rozwiązań do opracowywania produktów dla globalnego przemysłu motoryzacyjnego.

Rozwiązania dotyczą głównie autonomicznej jazdy, zintegrowanego bezpieczeństwa, zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i modelowania opon

„Branża motoryzacyjna stanowi centrum zainteresowania firmy Siemens, a przejęcie firmy TASS International to kolejny przykład naszego zaangażowania w oferowanie kompleksowego portfela rozwiązań z zakresu Digital Enterprise, umożliwiających firmom motoryzacyjnym realizację ich cyfrowej transformacji i skorzystanie ze wszystkich możliwości oferowanych przez cyfryzację”, powiedział Dr Jan Mrosik, Dyrektor Generalny Pionu Digital Factory w firmie Siemens. „TASS International jest sprawdzonym liderem systemów zintegrowanego bezpieczeństwa i jazdy autonomicznej, dwóch obszarów inżynierii, które stają się coraz bardziej istotne dla branży. Łącząc siły z oprogramowaniem PLM firmy Siemens, jesteśmy w stanie jeszcze lepiej odpowiedzieć na dzisiejsze wyzwania w przemyśle motoryzacyjnym.”

Stojąc w obliczu faktu, iż systemy aktywnego bezpieczeństwa i zaawansowane funkcje wspomagania kierowcy coraz częściej stają się normą w branży motoryzacyjnej, trendy związane z pojazdami podłączonymi i autonomicznymi stwarzają nowe wymagania w zakresie wirtualnej i fizycznej walidacji i weryfikacji pojazdów samochodowych.

„Oferta Siemens PLM Software stwarza firmie TASS International i jej klientom olbrzymią szansę na przyspieszenie rozwoju aplikacji o znaczeniu krytycznym w obszarze jazdy zautomatyzowanej i podłączonej. Nasze usługi inżynieryjno-badawcze dotrą do większej liczby odbiorców dzięki globalnej obecność firmy Siemens”, powiedział Jan van den Oetelaar, Dyrektor generalny TASS International. „Oczekuje się, że integracja TASS International z organizacją firmy Siemens stworzy stabilne, długoterminowe środowisko i umożliwi dostęp do szerokiej bazy wiedzy. Może to pomóc w opracowaniu zintegrowanego zestawu narzędzi do weryfikacji i walidacji złożonych funkcji motoryzacyjnych, co będzie z korzyścią zarówno dla przemysłu motoryzacyjnego, jak i organizacji rządowych na całym świecie.”

W ramach kompleksowej oferty dostępne jest unikalne, w pełni zintegrowane rozwiązanie, umożliwiające wstępną weryfikację i walidację zautomatyzowanych systemów sterowania pojazdami

TASS International koncentruje się na rozwiązaniach z obszaru automatyzacji sterowania pojazdami oraz zintegrowanego (aktywnego, pasywnego) bezpieczeństwa, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki oprogramowaniu PreScan producenci samochodów, dostawcy i agencje rządowe mogą symulować złożone scenariusze ruchu i dokonywać wirtualnej walidacji rozwiązań w obszarze automatyzacji sterowania pojazdami i zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy. Dzięki najnowszemu oprogramowaniu Madymo do modelowania bezpieczeństwa pasażerów, TASS International może symulować wpływ uderzenia na ludzkie ciało. Oprogramowanie Delft-Tyre firmy TASS International oferuje wysoce dokładne modele opon dla celów obliczania dynamiki pojazdów oraz symulacji.

Oprogramowanie symulacyjne firmy TASS International zostanie połączone z portfelem produktów Simcenter firmy Siemens oraz rozwiązaniami EDA (Electronic Design Automation) pochodzącymi z niedawno przejętej organizacji Mentor Graphics. Połączenie to stworzy unikalne, w pełni zintegrowane rozwiązanie, umożliwiające wstępną weryfikację i walidację ADAS i autonomicznych systemów sterowania pojazdami, zapewniając firmie Siemens najbardziej kompletną ofertę systemową dla produktów autonomicznych.

Firma Siemens nabędzie 100 procent kapitału akcyjnego TASS International i włączy działalność tej firmy do swojej jednostki biznesowej PLM Software, wchodzącej w skład Pionu Digital Factory. TASS International zatrudnia około 200 pracowników, a roczny obrót spółki wynosi 27 mln EUR. Zakończenie procesu przejęcia planowane jest na początek września 2017r.

Obie strony zgodziły się nie ujawniać warunków finansowych przejęcia.

Źródło: Siemens PLM