Rośnie zainteresowanie systemami ERP, MES, PLM i APS

– W 2014 roku zaobserwowaliśmy powolny i ostrożny wzrost na rynku IT – zauważa Piotr Michalak, prezes Polish Consulting Company.

Zdaniem naszego rozmówcy, rozwój następował wolniej niż przewidywały prognozy, widać jednak pewne ożywienie w biznesie. – Oczywiście są sektory, które doświadczyły problemów i wyhamowania w związku z embargiem Rosji na produkty mleczne, mięso czy owoce – mówi Piotr Michalak. – Zapewne też 2015 rok będzie dla tych przedsiębiorstw ciężki, natomiast mamy nadzieję, że długofalowo embargo nawet im pomoże, gdyż przedsiębiorcy otwierają się na nowe rynki.

Prezes PCC uważa, że zapotrzebowanie na systemy ERP jest stałe, obserwuje się także „wyrastanie” firm z prostszych systemów, które nie są w stanie obsłużyć wielu aspektów ich działalności.

– Rośnie więc zainteresowanie bardziej zaawansowanymi systemami ERP, jak również rozwiązaniami typu MES (systemy realizacji produkcji), PLM (zarządzanie cyklem życia produktu), APS (zaawansowane planowanie i harmonogramowanie) – wymienia Piotr Michalak. – Obserwujemy też zainteresowanie technologią mobilną, tzn. aplikacjami do zarządzania przedsiębiorstwem dostępnymi na urządzeniach przenośnych. Jest to niewątpliwie znak czasów, w których liczy się natychmiastowy dostęp do informacji.

Źródło: WNP

Fot. Wikimedia Commons/Vijayweb