Ochrona własności intelektualnej w UE

Obywatele UE cenią własność intelektualną, ale w niektórych przypadkach usprawiedliwiają jej naruszenie. 96% Europejczyków uważa, że własność intelektualna jest ważna, ponieważ wspiera innowacje i kreatywność, wynagradzając wynalazców, twórców i artystów za ich pracę. Z kolei 45% Polaków uważa, że kupowanie podróbek to wyraz protestu przeciw gospodarce rynkowej i wielkim markom.

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW), działając za pośrednictwem europejskiego obserwatorium ds. naruszeń praw własności intelektualnej, zlecił przeprowadzenie ogólnoeuropejskiego badania, w którym wzięło udział 26,5 tys. osób w wieku od 15 lat. W ramach badania stwierdzono, że według 86% obywateli UE ochrona własności intelektualnej przyczynia się do poprawy jakości produktów i usług. Natomiast 69% respondentów ceni własność intelektualną, ponieważ według nich przyczynia się ona do tworzenia miejsc pracy i dobrobytu gospodarczego. W związku z tym potępiają naruszanie praw własności intelektualnej.

Pierwsze tego rodzaju badanie przeprowadzone w UE wykazuje jednak, że – na poziomie jednostki – średnio 34% Europejczyków uważa, że kupowanie podróbek może być uzasadnione względami oszczędności. Według 38% kupowanie podróbek może być wyrazem protestu wobec gospodarki rynkowej. 22% respondentów uważa, że nielegalne pobieranie jest dopuszczalne, gdy nie ma legalnej alternatywy, a 42% – że jest dopuszczalne na użytek osobisty.

Według badania różnicę między dwiema zaprezentowanymi opiniami można wyjaśnić tym, że wielu respondentów uważa, iż prawa własności intelektualnej nie przynoszą korzyści im samym lub system praw własności intelektualnej nie spełnia ich oczekiwań w kwestii ceny, dostępności, różnorodności czy jakości.

Badanie przeprowadzono po ogłoszeniu we wrześniu wyników innego badania, przeprowadzonego przez UHRW i Europejski Urząd Patentowy, w którym ustalono, że branże gospodarki, w których duże znaczenie mają prawa własności intelektualnej, oferują około 76 mln miejsc pracy w UE i generują 39% ogólnoeuropejskiej działalności gospodarczej.

– Dzięki tym badaniom, zgodnie z powierzoną nam misją, dysponujemy teraz niezależnymi i wiarygodnymi danymi na temat poglądów i zachowania obywateli europejskich w kwestii własności intelektualnej i jej naruszeń. Będziemy kontynuowali to badanie, zwłaszcza jeśli chodzi o pokolenie Internetu – uważa António Campinos, prezes Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

Europejskie obserwatorium ds. naruszeń praw własności intelektualnej utworzono w 2009 r. w celu m.in. pomocy w zwalczaniu rosnących zagrożeń związanych z naruszaniem praw własności intelektualnej w Europie. Rozporządzeniem z dnia 5 czerwca 2012 r. obserwatorium przeniesiono do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, oficjalnego urzędu Unii Europejskiej ds. znaków towarowych i wzorów, z siedzibą w Alicante (Hiszpania) od 1994 r.

Wyniki badania dostępne są na stronie UHRW: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/perception_awareness_behavior.en.do