Nowa karta PCI Express z 32 kanałami wejść-wyjść cyfrowych do 50 MHz firmy ADLINK Technology

  Firma ADLINK Technology wprowadziła do oferty kartę PCIe-7350 z 32 kanałami szybkich dwukierunkowych wejść-wyjść cyfrowych. Dzięki zastosowaniu interfejsu PCI Express x1 umożliwia ona osiągnięcie szybkości transferu danych do 200 MB/sek. Do próbkowania danych można zastosować zegar wewnętrzny o częstotliwości do 50 MHz lub zewnętrzny – do 100 MHz.

  Po włączeniu zasilania wszystkie 32 kanały we-wy są ustawiane jako wejścia cyfrowe. Kanały te są dwukierunkowe i mogą być podzielone na 4 grupy. Każda grupa zawierająca 8 kanałów może być niezależnie skonfigurowana jako port wejściowy lub wyjściowy. Karta umożliwia także programowy wybór poziomów logicznych dla logiki 1,8, 2,5 lub 3,3-woltowej, jednak wybór ten obowiązuje dla wszystkich grup kanałów jednocześnie. Jeśli wybrany zostanie tryb wyjściowy, to przy wyłączeniu grupy linie są ustawiane w stan wysokiej impedancji. Dzięki programowanemu kierunkowi i poziomom logicznym można zapewnić elastyczny interfejs dla testowanych urządzeń.

  Karta PCIe-7350 obsługuje maksymalną szybkość transferu do 200 MB/sek 32-bitowych danych przy zegarze wewnętrznym 50 MHz lub 8/16-bitowych danych przy zegarze zewnętrznym 100 MHz. Połączenie techniki scatter-gather bus mastering DMA, wbudowanego bufora FIFO na 8 k próbek i interfejsu PCI Express x1 gwarantuje pewną i szybką transmisję danych.

  Karta ta umożliwia przesunięcie fazy zewnętrznego lub wewnętrznego zegara próbkującego w 16 krokach – czyli w zakresie od 22,5 do 227,5 stopni. Dzięki temu można łatwiej zapewnić próbkowania w czasie, gdy dane są stabilne.

  PCIe-7350 ma dodatkowo wbudowane 8 linii we-wy interfejsu funkcji aplikacji (AFI), które mogą być skonfigurowane jako I2C lub SPI w trybie master. Interfejs I2C obsługuje tryb szybki i używa dwóch dwukierunkowych linii SCL i SDA. Interfejs SPI używa trzech linii: SCK, Si i SO. Komunikacja z peryferyjnymi układami może być wykonywana bezpośrednio przez wbudowane w kartę protokoły I2C lub SPI łącznie z obsługą przez API.

  www.kamlab.pl