Najważniejsze globalne trendy w łączności sieciowej w 2023 roku

Fot. freepik

2023 zostanie zdominowany przez Wi-Fi 6 i cyberbezpieczeństwo. Będzie to rok rozwoju technologii, które dowiodły swojej przydatności podczas pandemii. Jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, organizacje będą dążyły do zabezpieczenia nowo rozszerzonych sieci. Łączność Wi-Fi 6 udowodni swój potencjał biznesowy i wreszcie zajmie należne jej miejsce wśród technologii decydujących o rozwoju branży.

Nasilający się trend zabezpieczania punktów końcowych

Praca hybrydowa, początkowo traktowana jako prowizoryczne rozwiązanie na czas pandemii, zostanie z nami na dłużej. To nowe środowisko pracy stało się jednak miejscem cyberataków, które w 2021 i 2022 roku osiągnęły skalę plagi. Co więcej, wzrost ryzyka zewnętrznego oznacza, że ponad połowa organizacji będzie traktowała zagrożenia cyfrowe jako kluczową kwestię podczas prowadzenia biznesu i transakcji ze stronami trzecimi1. Dobra wiadomość jest taka, że firmy wiedzą już, że cyberprzestępczość (na przykład oprogramowanie ransomware) stała się poważnym zagrożeniem, i podejmują działania, które zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego oraz ochrony danych.

Ten wzrost świadomości zagrożeń jest budujący. Wiele organizacji polega jednak wciąż na istniejących rozwiązaniach, takich jak konwencjonalne bramy zabezpieczające. Fragmentaryczne podejście jest niewystarczające do odparcia różnych zagrożeń, które stojącą przed nowoczesnymi sieciami. Więcej użytkowników, urządzeń i aplikacji mobilnych, to więcej potencjalnych dróg ataku zwłaszcza, gdy dostęp do aplikacji internetowych pozostaje otwarty, urządzenia służbowe są używane do bankowości lub przeglądania mediów społecznościowych, a phishing wciąż ma się dobrze.

Dlatego coraz więcej klientów jest zainteresowanych chmurowymi zabezpieczeniami punktów końcowych, które potrafią monitorować i kontrolować ustawienia bezpieczeństwa we wszystkich urządzeniach pracowników. W 2023 r. to rosnące zainteresowanie zabezpieczeniami punktów końcowych zmieni się w wyraźny trend. Do 2025 r. 80 proc. przedsiębiorstw planuje zunifikować dostęp do aplikacji internetowych, chmurowych oraz prywatnych w ramach usługi zabezpieczającej od jednego producenta, a 60 proc. przyjmie postawę „zero zaufania”2.

Zunifikowane rozwiązania od jednego producenta pozwalają zastosować środki bezpieczeństwa wdrożone w centrali lub oddziale firmy (na przykład filtrowanie treści) u pracowników zdalnych (najlepiej we wszystkich systemach operacyjnych), a zatem zapewnić konsekwentną ochronę wszystkich punktów końcowych, w tym aplikacji internetowych, dostępu prywatnego oraz aplikacji SaaS. Dzięki scentralizowanym interfejsom i ściślejszej integracji oferują też dodatkowe korzyści, takie jak łatwość zarządzania i wyższa wydajność.

Rok 2023: idealny moment na wdrożenie łączności Wi-Fi 6/6E

Technologia Wi-Fi 6 obiecuje wysoką szybkość i niskie opóźnienia i oczywiste korzyści konkurencyjne. Hoteleszkołyfabryki i zakłady opieki zdrowotnej inwestują już w sieci Wi-Fi 6, aby dostarczać krytyczne aplikacje i usługi, które do niedawna były poza ich zasięgiem.

Choć standard został oficjalnie przyjęty w 2018 r., dopiero w 2022 r. osiągnęliśmy masę krytyczną kompatybilnego sprzętu, która pozwoli zrealizować potencjał Wi-Fi 6. Tylko w pierwszym kwartale punkty dostępowe Wi-Fi 6 reprezentowały 70 proc. przychodów i 59 proc. dostaw w rynkowym segmencie zależnych punktów dostępowych.Trend ten naturalnie przyspieszy w 2023 r. i zyska dodatkowy impet za sprawą dwóch czynników.

Pierwszym jest powrót do biur. W przypadku firm, które ociągały się z przejściem na Wi-Fi 6 i najnowszy standard Wi-Fi 6E z powodu pustych biurek, powrót ten może stać się motywacją do podjęcia ostatecznej decyzji — zwłaszcza, że z sondaży wynika, że najlepszym sposobem na zwabienie personelu są technologie zwiększające wydajność (a nie bonusy, takie jak bezpłatna kawa).4

Praca hybrydowa i zdalna pozostają jednak nadal popularne, a sieci domowe będą drugim motorem wzrostu rynku Wi-Fi 6 w 2023 r. Teraz, kiedy dostępne są wreszcie konsumenckie i prosumenckie produkty Wi-Fi 6 oraz 6E, biura domowe mogą skorzystać z technologii klasy korporacyjnej. Oznacza to wzrost wydajności i przepustowości przy ograniczonych opóźnieniach, co przełoży się na bezproblemową pracę zdalną i bardziej satysfakcjonującą rozrywkę.

Co ciekawe, w związku z migracją na Wi-Fi 6 pojawił się dodatkowy trend w postaci zwiększonego zainteresowania ochroną prywatności i danych. Lepszej ochrony szukają zwłaszcza małe firmy, podczas gdy konsumenci są coraz bardziej zaniepokojeni monitorowaniem i śledzeniem ich aktywności w sieci.5 Trend ten nasili się w 2023 r. w związku z pojawieniem się takich rozwiązań, jak Connect & Protect, które są łatwe w obsłudze, a gwarantują bezpieczeństwo wszystkich użytkowników i urządzeń podłączonych do sieci. Oferują wstępnie zdefiniowane ustawienia bezpieczeństwa i umożliwiają zdalne zarządzanie konfiguracją i działaniem urządzeń z poziomu jednej platformy chmurowej. Dlatego są szczególnie cenione przez małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa, takie jak pensjonaty, kawiarnie, które oferują usługi hotspotu Wi-Fi, ale nie mają wdrożonych środków bezpieczeństwa.

Rozwiązania do zabezpieczania punktów dostępowych mogą odfiltrowywać złośliwe witryny oraz inne szkodliwe treści, aby zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa oraz wyciekom danych osobistych i biznesowych. W przypadku rozwiązania Connect & Protect dostępne są również zrozumiałe, wizualne raporty aktywności online, które anonimizują dane, aby chronić prywatność użytkowników Wi-Fi uzyskujących dostęp do internetu za pośrednictwem publicznych hotspotów i sieci gościnnych.


Zyxel Networks