Macrologic inwestuje w Xpertis

    Macrologic wyda 6,8 mln zł na przeprowadzenie prac rozwojowych i opracowanie prototypu nowej wersji głównego produktu firmy – pakietu rozwiązań dla przedsiębiorstw Xpertis. 25 proc. z tej kwoty będzie sfinansowane z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – poinformował Macrologic w komunikacie prasowym.

    Projekt rozwojowy składa się z sześciu etapów i potrwa dwa lata. Główne cele projektu są zogniskowane wokół zmian w systemie realizujących potrzeby klientów zidentyfikowanych jako: usprawnienie procesów biznesowych, redukcja kosztów operacyjnych i poprawa efektywności pracowników.