Kryzys wydajności pracy pracowników

Powszechny kryzys gospodarczy sprawił, że wysoka wydajność i oszczędności stały się niezwykle ważne dla przedsiębiorstw. Jednak badanie przeprowadzone przez Riverbed Technology pokazuje, że wielu pracowników firm pracujących w odległych od siebie biurach nie jest w stanie efektywnie wykorzystać swojego czasu pracy. Podstawowym problemem jest zbyt wolny dostęp za pośrednictwem sieci rozległych (WAN) do scentralizowanych danych i aplikacji.

Coraz więcej firm posiada oddziały, które oddalone są setki, a nawet tysiące kilometrów od głównej siedziby. Jednocześnie, przedsiębiorstwa te dążą do centralizacji swojej infrastruktury IT by zmniejszyć koszty i zarządzać danymi w bardziej bezpieczny sposób. Centralizacja ta prowadzi jednak do zwiększenia odległości między zdalnymi pracownikami, aplikacjami i danymi, z którymi codziennie pracują. Zwiększona odległość pomiędzy pracownikami i ich danymi często skutkuje spowolnieniem transferów w sieci WAN, negatywnie wpływając na produktywność i komfort pracy pracowników. Co więcej, problem ten stawia pod znakiem zapytania główny cel koncepcji centralizacji – redukcję kosztów.

Badanie, w którym udział wzięli pracownicy firm operujących na skalę międzynarodową, miało na celu zbadanie odczuwalnych negatywnych skutków spowolnień w sieci. Według zaprezentowanych wyników, wpływ odległości na wydajność pracy jest powszechnym zjawiskiem o dużym znaczeniu.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 362 pracowników w wieku 20-55 lat. Respondenci pochodzili z różnych krajów, w tym z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Australii, Polski, Niemiec i Singapuru. Procentowe wyniki badania zostały przybliżone.

Badania wykazały, że prawie 30% pracowników przebywających poza główną siedzibą firmy traci od dwóch do trzech godzin w tygodniu oczekując na dostęp do dokumentów i aplikacji z sieci firmowej. Kolejne 4% procent badanych pracowników deklaruje, że spędza od trzech do pięciu godzin w tygodniu

czekając na pobranie danych z korporacyjnych centrów danych. 20% procent badanych traci przez spowolnienia tygodniowo godzinę, dwie, podczas gdy prawie jedna trzecia badanych pracowników czeka od trzydziestu minut do jednej godziny. W rzeczywistości jedynie 14% procent badanych pracowników w oddziałach firmy jest w pełni zadowolona z wydajności aplikacji i traci mniej niż 30 minut tygodniowo z powodu czas oczekiwania. 

 

Ślimacze tempo dostępu 

Długi czas oczekiwania na dostęp do istotnych danych i aplikacji utrudnia pracę, a jak wykazało badanie praca wykonywana przez pracowników w oddalonych od centrali biurach zdalnych jest ciągle przerywana oczekiwaniem na dane lub dostęp do aplikacji. Średnio prawie połowa respondentów przyznała, że przynajmniej raz lub dwa razy w tygodniu była zmuszona odwołać polecenie ze względu na zbyt długi czas odpowiedzi. Więcej niż jedna czwarta ankietowanych pracowników oraz pracowników mobilnych przyznała, że w ich przypadku jest jeszcze gorzej: muszą rezygnować od trzech do pięciu razy w tygodniu. Prawie dwadzieścia procent oświadczyło, że anulowało zadanie więcej niż pięć razy w tygodniu, ponieważ nie mogło dłużej czekać na dostęp do swoich danych. Tylko pięć procent ankietowanych zadeklarowało, że zawsze jest w stanie wykonywać swoje zadania bez problemów.

Jak pracownicy zabijają czas oczekiwania?

Pracownicy najczęściej robią sobie przerwę na kawę (29 procent) oraz surfują po internecie (32 procent). Inni nieproduktywne choć przymusowe przerwy spędzają na Facebooku lub innych serwisach społecznościowych (ponad 12 procent) lub czytają swoje prywatne e-maile (8 procent). Przerwę papierosową robi sobie ponad  pięć procent respondentów. Tylko czternaście procent respondentów zadeklarowało, że wykorzystuje ten czas produktywnie na inne zadania związane z pracą.

Przezwyciężenie spadku wydajności przy pomocy optymalizacji WAN

Możemy wyróżnić trzy przyczyny zatorów danych i powolnego dostępu do aplikacji w sieci WAN. Pierwszą z nich jest obciążenie sieci spowodowane wysokim natężeniem ruchu lub ograniczoną przepustowością. Drugim powodem opóźnienia jest nieefektywny transport protokołów sieciowych w sieci WAN. Trzecim, niewydolność aplikacji lub jej “gadatliwość”. Przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać finansowo na centralizacji IT bez poświęcania wydajności pracowników potrzebują już dziś rozwiązania, które skutecznie rozwiązuje wszystkie trzy zagadnienia.

Technologia optymalizacji sieci WAN od Riverbed® rozwiązuje wszystkie trzy powyższe problemy. Przyspiesza wydajność aplikacji pomiędzy centralnym centrum komputerowym i oddziałami od pięciu do pięćdziesięciu, a w niektórych przypadkach nawet do 100 razy. Ponad 6000 firm z całego świata wdrożyło już rozwiązania Riverbed by umożliwić swoim pracownikom dostęp do danych i aplikacji w czasie rzeczywistym. Wiele z tych przedsiębiorstw, opierając się o rozwiązania Riverbed usprawniło wydajność całej infrastruktury IT, obejmując akceleracją systemy dla centrów danych i oddziałów, jak również dla pracowników mobilnych.