Hicron: roll-out systemu SAP w Volvo CE

W maju 2013 r. zakończyły się prace nad roll-outem systemu SAP w Volvo CE. W ramach rozwiązania Factory Master przeniesione zostały wszystkie procesy logistyczne i finansowe obsługiwane w zakładzie Volvo CE w Konz (Niemcy).

Spółka Hicron uczestniczyła w projekcie w zakresie przeniesienia rozwiązania SAP w obszarach sprzedaży i dystrybucji, zaopatrzenia oraz gospodarki materiałowej do nowej fabryki Volvo CE w Rosji. Zakład produkcyjny Volvo CE w Kałudze jest nową inwestycją grupy Volvo i od początku jego działalności system SAP staje się podstawowym narzędziem do obsługi wszystkich procesów.

Współpracę przy projekcie roll-out firmy Hicron, Volvo IT i Volvo CE rozpoczęły w 2012 r. Głównym zadaniem konsultantów Hicron była analiza procesów w niemieckiej spółce i ich biznesowe dostosowanie do rosyjskiej fabryki zgodnie z podanym wzorcem. Analiza miała również na celu wskazanie tych obszarów systemu, w których należało zmodyfikować wzorzec, uwzględniając lokalne wymagania.

– Jednym z trudniejszych wyzwań przy projektach typu roll-out jest konieczność uwzględnienia specyfiki prawnej kraju, w którym planowane jest wdrożenie. Przenosząc wzorcowe rozwiązanie do Rosji, trzeba było zwrócić szczególną uwagę na dostosowanie systemu do obowiązujących przepisów w zakresie obsługi importu surowców czy dość sztywno zdefiniowanego prawem formułowania wydruków. Wyzwania w zakresie wydruków zostały obsłużone za pomocą technologii Adobe Forms. Doświadczenie konsultantów Hicron w przeprowadzaniu roll-outów i ich szeroka wiedza na temat funkcjonowania firm za granicą przełożyły się na wysoką sprawność realizacji projektu – mówi Andrzej Januszewski, kierownik projektów w Hicron, wspierający projekt roll-out w Volvo CE w zakresie logistyki.

Przeniesienie niemieckiego rozwiązania pozwoliło Volvo CE pominąć czasochłonne procesy projektowania osobnego modelu dla rosyjskiej fabryki. Roll-out systemu do Rosji to też gwarancja rozwoju biznesu w oparciu o sprawdzone i najlepsze praktyki przetestowane w niemieckiej spółce oraz wiele innych korzyści.

– Zastosowanie w rosyjskiej fabryce procesów biznesowych, które sprawdziły się w Niemczech to dla Volvo duże korzyści. Dzięki współpracy z Hicron oprócz wdrożenia podstawowego zakresu zidentyfikowaliśmy możliwości usprawnień już istniejących procesów. Niektóre pomysły zostały wdrożone w ramach projektu, np. w obszarze inwentaryzacji – prace, które zajmowały tydzień obecnie trwają jeden dzień. Oszczędzając czas, oszczędzamy też pieniądze – mówi Mona Asplund, kierownik projektu Volvo IT.