Fuzja Asseco Poland i ABG

  W dniu 4 stycznia 2010 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował połączenie spółek Asseco Poland SA i ABG SA. Od tego dnia spółka powstała w wyniku połączenia będzie prowadzić działalność pod firmą Asseco Poland SA, a siedzibą spółki będzie Rzeszów.

  Połączenie stanowi realizację polityki Asseco Poland, zakładającej uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjno-prawnej w Grupie Kapitałowej. Celem połączenia Asseco Poland i ABG jest wzmocnienie potencjału biznesowego spółek. Zostaną zintegrowane najlepsze, polskie zasoby informatyczne, co przełoży się na zwiększenie zakresu oraz ilości oferowanych produktów i usług. Fuzja uzupełni i wzmocni kompetencje w ramach oferowanych rozwiązań, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Asseco Poland zarówno w Polsce, jak i za granicą.

  Po połączeniu Asseco Poland i ABG powstała przejrzysta struktura biznesowa w Polsce z wyodrębnionymi trzema centrami biznesowymi odpowiedzialnymi za:

  1) Asseco Poland – spółka matka:

  • Sektor finansowy (banki, ubezpieczenia, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne),
  • Instytucje publiczne (ubezpieczenia społeczne, administracja centralna, administracja samorządowa, opieka zdrowotna, służby mundurowe, organizacje międzynarodowe),
  • Przemysł, handel i usługi (energetyka, gazownictwo, przedsiębiorstwa komunalne, telekomunikacja, przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe).

  2) Asseco Business Solutions – sektor przedsiębiorstw – głównie małe i średnie przedsiębiorstwa

  3) Asseco Systems – spółka integracyjna obsługująca w tym zakresie wszystkie spółki z Grupy Asseco w Polsce