Faktury online – wygodny program dla przedsiębiorców

Program do fakturowania to użyteczne narzędzie niezbędne w firmie. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przedsiębiorcy są zobowiązani do prawidłowego dokumentowania swojej sprzedaży według ściśle określonych wytycznych zgodnych z ustawą dotyczącą podatku VAT. Ogromne znaczenie ma dla przedsiębiorców bezpieczeństwo oraz poprawność wystawiania faktur zgodne z wymogami prawa podatkowego. Prawidłowo sporządzony dokument sprzedaży, czyli faktura powinien zawierać pewne elementy stałe. Jest on wystawiany przez firmę i wręczany lub – w przypadku sprzedaży elektronicznej wysyłany nabywcy. 

Najważniejsze funkcje programu do fakturowania

Nowoczesny program do wystawiania faktur zawiera on odpowiednio skonfigurowaną bazę danych, dzięki czemu umożliwia szybkie generowanie faktur bez ryzyka wystąpienia błędu. Poza tym program jest odpowiednio zintegrowany z drukarką fiskalną, a także z GUS. Pozwala generować i drukować różne dokumenty sprzedaży rodzaje oraz faktury w zależności od potrzeb klienta oraz przedsiębiorcy. Funkcja integracji programu z bankowością online pozwala na monitorowanie przepływów pieniężnych i umożliwia tworzenie tzw. koszyków przelewów na podstawie zaksięgowanych środków.

Integracja z drukarką fiskalną

Dzięki zintegrowaniu z drukarką fiskalną program daje możliwość bezpośredniego sporządzania paragonów fiskalnych. Wygenerowany w systemie paragon zostaje automatycznie zaksięgowany do odpowiedniej ewidencji. 

Uniwersalny system – obsługuje różne rodzaje faktur

Dobry program do fakturowania powinien być uniwersalny. W praktyce oznacza to, że system ma możliwość korzystania z różnych rodzajów faktur. Oprócz zwykłych faktur VAT, program zapewnia wystawianie faktur pro forma, faktur zaliczkowych oraz końcowych. Ponadto pozwala również wystawiać faktury dla kontrahentów zagranicznych. Kolejnym rodzajem jest faktura korygująca wystawiana w przypadku konieczności korekty wcześniej wystawionej faktury. Zaletą wszechstronnego programu do fakturowania jest także możliwość wystawiania innych dokumentów, tj. paragon fiskalny lub niefiskalny, jak również faktura VAT marża, poświadczające odwrotne obciążenie dla zagranicznych kontrahentów oraz MOSS. Wystawiona faktura vat online jest ważnym dokumentem sprzedaży, który może być wykorzystany jako podstawa do ewentualnej reklamacji lub zwrotu towaru.

Funkcja automatycznego przeliczania faktur walutowych

Faktury wystawione w obcej walucie mogą być automatycznie przeliczanie na złotówki zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o VAT z uwzględnieniem różnic kursowych.

Bezpieczeństwo i automatyzacja pracy

Warto podkreślić, że dobrze zaprojektowany i sprawdzony program do wystawiania faktur jest bezpieczny i wygodny dla użytkownika. Bezpieczeństwo oznacza zgodność generowanych dokumentów z aktualnie obowiązującymi przepisami fiskalnymi, natomiast wygoda jest związana z procesem automatyzacji wielu funkcji. Zaawansowane funkcje programu umożliwiają m.in. automatyczne pobieranie danych kontrahentów z bazy udostępnianej przez GUS. Funkcja ta polega na wpisaniu NIP’u, a reszta danych kontrahenta, takich jak nazwa i adres firmy, zostanie automatycznie uzupełniona. Dzięki takiemu rozwiązaniu można szybko i sprawnie wystawić dużą ilość faktur, a przy tym nie ma mowy o pomyłce.

Możliwość łatwej weryfikacji kontrahentów

Ponadto osoba odpowiedzialna za wystawianie faktur ma możliwość weryfikacji klientów w tzw. wywiadowniach gospodarczych, dzięki czemu może sprawdzić czy są czynnymi podatnikami VAT. Proces automatyzacji pozwala również na tworzenie katalogu towarów i usług, który w znacznej mierze usprawnia proces wystawiania faktur. Kolejną zaletą automatyzacji jest księgowanie faktur w ewidencjach podatkowych.

Wygodna wysyłka faktur

Fakturę można wydrukować i przesłać kontrahentowi pocztą albo przekazać osobiście. Można także skrócić ten proces korzystając z wysyłki elektronicznej po wydrukowaniu faktury jako dokumentu PDF. Wygodny system pozwala na wysyłkę e-faktury pod wskazany adres e-mail za pomocą jednego kliknięcia.

Więcej informacji pod linkiem https://wfirma.pl/program-do-faktur-online.